UserGKornelija
Vieša
Pranešti

Pasitikėjimą valstybės tarnybą sąlygojantys veiksniai

Gerbiami Šiaulių miesto gyventojai!      

 Esu Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto  ketvirto kurso viešojo administravimo studijų programos studentė Kornelija Gedgaudaitė.

Atlieku Šiaulių miesto gyventojų apklausą apie pasitikėjimą valstybės tarnybą.

 Būčiau labai dėkinga už jūsų nuoširdžius atsakymus į anketos klausimus.  

Anketoje nei vardo nei pavardės nurodyti nereikia. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti bakalauro baigiamajame darbe.

Pildydami anketa pažymėkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą arba jį įrašykite.

Su tyrimo rezultatais galėsite susipažinti atviroje Šiaulių universiteto baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazėje https://su.lvb.lt nuo 2020 m. vasario mėn. 

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų užimtumas (galima apibraukti kelis atsakymo variantus, pvz:. jeigu dirbate ir mokotės):
5. Ar per pastaruosius 1m. teko kreiptis į valstybės ar savivaldybės institucijas?
6. Skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 10 (visiškai sutinku) pažymėkite labiausiai Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą apie valstybės tarnautojų kompetenciją ir etikos principų taikymą:
12345678910
Valstybės tarnautojai yra kvalifikuoti ir atlieka savo darbą profesionaliai. (profesionalumas)
Valstybės tarnautojai atsakingai priima sprendimus. (atsakomybė)
Jeigu valstybės tarnautojams išsakyčiau savo problemą(-as), jie į jas reaguotų dalykiškai. (atliepimas/profesionalumas)
Jeigu valstybės tarnautojams išsakyčiau savo problemas, jie į jas reaguotų jautriai. (atliepimas/empatija)
Valstybės tarnautojai elgiasi pagarbiai klientų (piliečių) atžvilgiu. (pagarba)
Paprastai valstybės tarnautojai suteikia aiškią informaciją. (informavimas)
Paprastai valstybės tarnautojai suteikia išsamią informaciją, reikalingą man priimti tinkamiausią sprendimą. (nešališkumas)
Valstybės tarnautojų teikiamų paslaugų kokybė tenkina mano kaip kliento (piliečio) lūkesčius. (paslaugos kokybė)
Valstybės tarnautojai yra geras etiško elgesio pavyzdys. (integralumas)
Valstybės tarnautojai nesinaudoja savo tarnybine padėtimi siekdami naudos sau, savo šeimai ar artimiesiems. (padorumas)
Valstybės tarnautojai savo elgesiu nėra parodę, jog tikisi iš manęs atlygio (dovanos, pinigų ar paslaugų) mainais už suteikiamą paslaugą. (padorumas/ nekorumpuotas elgesys)
Valstybės tarnautojai elgiasi pagal teisės aktus ir procedūras nagrinėdami prašymus, skundus, pareiškimus. (teisingumas)
7. Skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 10 (visiškai sutinku) pažymėkite labiausiai Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą apie institucinius veiksnius:
12345678910
Valstybės tarnybos įstaigos tobulina veiklą, kad patenkintų savo klientų (piliečių) interesus.
Valstybės tarnybos įstaigoms yra svarbu, ar jų klientus (piliečius) tenkina teikiamų paslaugų kokybė.
Valstybės tarnybos įstaigoms rūpi piliečių poreikiai.
Iškilus klausimams, man yra aišku, į kokią konkrečią valstybės tarnybos įstaigą kreiptis, kad į juos būtų atsakyta.
Valstybės tarnybos įstaigų viešai skelbiamoje informacijoje lengvai randu atsakymus į man rūpimus klausimus.
Valstybės tarnybos įstaigos visuomenei pateikia sprendimų argumentus.
Jeigu manęs netenkina valstybės tarnautojo darbo kokybė, žinau kur išreikšti nepasitenkinimą, kad į jį būtų sureaguota.
Padariusi klaidą valstybės tarnybos įstaiga nedelsdama ją ištaiso.
Į valstybės tarnybos įstaigą įsidarbinama skaidriai ir pagal gebėjimus.
8. Į kokią informaciją apie valstybės tarnybą dažniausiai atkreipiate dėmesį?
9. Savo pasitikėjimą valstybės tarnyba įvertinkite nuo 0 iki 10 balų skalėje (0 reiškia visiškai nepasitikiu, 10 – visiškai pasitikiu) (įrašykite)