Usersagytes
Vieša
Pranešti

Pasipriešinimas organizaciniams pokyčiams

Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Verslo Vadybos programos studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti kokios yra žmonių pasipriešinimo organizaciniams pokyčiams priežastys ir kaip organizacijos turėtų elgtis, norėdamos sušvelninti pasipriešinimą. Būsiu dėkinga, jeigu dėmesingai atsakysite šį klausimyną. Jis – anoniminis, pasirašyti nereikia.
Ar sutinkate su teiginiu: "Organizaciniai pokyčiai tai procesas, kurio pagalba organizacija juda iš esamos padėties link norimos ateities būsenos tam, kad padidintų savo veiklos efektyvumą."Privalomas
Ar jūsų organizacija vykdė organizacinius pokyčius?Privalomas
Kas, Jūsų nuomone, sąlygojo organizacinius pokyčius?Privalomas
1 - Visiškai nesutinku; 2 - nesutinku; 3- neutralu, 4- sutinku; 5 - visiškai sutinku.
12345
Technologijos pasikeitimas
Ekonominė krizė
Nauji konkurentai
Nauja vadovybė
Pasikeitę vartotojų poreikiai
Organizacijos plėtra
Tiekėjų spaudimas
Įmonę įsigijo kita įmonė
Jūsų manymu, ar buvo vykdyti šie žingsniai?Privalomas
1 - Visiškai nesutinku; 2 - nesutinku; 3- neutralu, 4- sutinku; 5 - visiškai sutinku.
12345
Nustatytas poreikis keistis
Suformuota pokyčių komanda
Sukurta naują viziją ir vertybės
Vadovybė bendravo ir sudomino organizacijos narius
Vadovybė leido parodyti iniciatyvą pokyčių įgyvendinime
Vadovybė taikė motyvavimo sistemą
Vadovybė įtvritino pokyčius
Ar sutinkate su šiais teiginiais apie procesus vykusius pokyčiu metu?Privalomas
1 - Visiškai nesutinku; 2 - nesutinku; 3- neutralu, 4- sutinku; 5 - visiškai sutinku.
12345
Konfliktai neskatino kūrybingumo ir naujų idėjų atsiradimo
Konfliktai atskleidė naujas problemas
Vadovybė padėjo spręst iškilusias problemas
Vadovybė nepadėjo naujų resursų paieškoje
Nei vadovai, nei pavaldiniai nesiekė pokyčių sėkmės
Darbuotojai norėjo likt organizacijoje
Motyvacinė sistema nebuvo keičiama
Organizacija skatino siekti geresnių rezultatų nei anksčiau
Nebuvo apibrėžta darbuotojų atsakomybė ir kontrolė
Veiklos procedūros tapo efektyvesnės ir aiškesnės
Darbo aplinka organizacijoje tapo konkurencingesnė
Kolegos labiau palaikė vieni kitus
Organizacinė struktūra nepasikeitė
Naujoji organizacinė struktūra įtakojo produktyvumą
Ar sutinkate, kad šie veiksniai padeda prisitaikyti prie pokyčių?Privalomas
1 - Visiškai nesutinku; 2 - nesutinku; 3- neutralu, 4- sutinku; 5 - visiškai sutinku.
12345
Didesnis visų dėmesys konfliktų sprendimui
Daugiau pagalbos iš vadovybės
Didesnis organizacijos atsidavimas
Naujos motyvacinės sistemos taikymas
Didesnės rizikingesnių sprendimų taikymas
Darbuotojų atsakomybės mažinimas
Veiklos standartizavimas
Organizacinio klimato gerinimas
Organizacinės struktūros stabilumo išlaikymas
Ar sutinkate, kad šios priežastys sąlygoja pasipriešinimą pokyčiams?Privalomas
1 - Visiškai nesutinku; 2 - nesutinku; 3- neutralu, 4- sutinku; 5 - visiškai sutinku.
12345
Neplanuoti pokyčiai
Noras, kad viskas liktų taip kaip yra
Emocinis netekties jausmas
Pokyčio tikslų ir paties pokyčio nesupratimas
Nepasitikėjimas vadovybės sprendimais
Baimė suklysti
Konfliktai su vadovybe
Netinkamai parinktas laikas pokyčių įgyvendinimui
Netinkamai pateikta informacija apie pokyčius
Baimė dėl pareigų pasikeitimo
Komandos išskirstymas
Ar sutinkate, kad šie vadovybės veiksmai gali sumažinti pasipriešinimą pokyčiams?Privalomas
1 - Visiškai nesutinku; 2 - nesutinku; 3- neutralu, 4- sutinku; 5 - visiškai sutinku.
12345
Organizuoti mokymus apie pokyčius
Įtraukti visų lygių darbuotojus į pokyčių įgyvendinimą
Užtikrinti palaikymą
Motyvuoti darbuotojus pokyčiams
Pateikti svarbiausią informaciją tikslinėms darbuotojų grupėms
Naudoti emocinį spaudimą, grasinti
Ar, Jūsų manymu, pokyčiai buvo įgyvendinti sėkmingai?Privalomas
Jūsų įmonės dydis?Privalomas
Kiek laiko esate organizacijos narys?Privalomas
Kokio lygio specialistas esate organizacijoje?Privalomas
Jūsų lytis?Privalomas
Koks Jūsų amžius?Privalomas
Jūsų išsilavinimas?Privalomas