Userlabaimyliumokykla
Vieša
Pranešti

Pasaulio lietuviai

Joniškio "Aušros" gimnazija

Apklausą kūrė Gabija Adomaitytė ir Gabrielė Kaveckaitė, 3a

Apklausos duomenys bus pateikiami anonimiškai

Ar jums žinoma sąvoka "pasaulio lietuvis"?Privalomas
Ar jūsų draugų/pažįstamų/giminių tarpe yra užsienyje gyvenančių lietuvių?Privalomas
Jei taip, kiek?
Kokioms pasaulio lietuvių organizacijoms priklauso jūsų užsienyje gyvenantys draugai/giminės/pažįstami?
Ar, jūsų nuomone, garsūs užsienyje gyvenantys lietuvių kilmės žmonės garsina Lietuvos vardą pasaulyje?Privalomas
Jums žinomiausias garsus 21 a. pasaulio lietuvis:Privalomas