UserRTVIC
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Pašaukimo vaidmuo siekiant karjeros andragogo profesinėje veikloje

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos magistrantūros studijų II kurso magistrantė Angelė Arienė atlieka tyrimą, kurio tikslas – atskleisti pašaukimo vaidmenį siekiant karjeros andragogo profesinėje veikloje.

1. Ar pritariate šiems teiginiams apie karjeros raišką žmogaus gyvenime?
2. Ar pritariate šiems teiginiams apie karjerą?
3. Kaip vertinate šių veiksnių vaidmenį siekiant karjeros?
4. Ar sutinkate su šiais teiginiais galimais nulemti profesinės karjeros pasirinkimą?
5. Ar pritariate šiems teiginiams apie sėkmingą andragogo karjerą?
6. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą andragogo profesinei karjerai?
7. Ar pritariate, jog Jūs dirbate iš pašaukimo?
8. Ar pritariate, jog Jūsų tikslas yra siekti karjeros?
9. Ar pritariate, jog Jūs turite galimybę daryti karjerą savo darbo vietoje?
10. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą siekiant pasirinkti andragogo profesinį kelią?
11. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą andragogo karjeroje?
12. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą andragogo profesinėje karjeroje?
13. Ar sutinkate, kad šie veiksniai lemia sėkmingą andragogo karjerą?
14. Ar pritariate nuomonei, kad šie veiksniai parodo/atskleidžia pašaukimo buvimą andragogo veikloje?
15. Ar pritariate nuomonei, jog siekiant karjeros andragogo veikloje reikia:
16. Ar sutinkate su teiginiais galimais atskleisti, kas vaidina svarbiausią vaidmenį andragogo veikloje?
17. Ar pritariate teiginiams, kurie galimai atskleidžia pašaukimo esmę?
18. Ar pritariate nuomonei, jog pašaukimą andragogo veiklai atskleidžia:
19. Ar sutinkate su šiais teiginiais galimais atskleisti pašaukimo vaidmenį siekiant karjeros andragogo veikloje?
20. Ar sutinkate su nuomone, kad pašaukimas yra aktualus siekiant karjeros andragogo veikloje?
21. Jūs esate:
22. Jūs priklausote amžiaus grupei:
23.Jūsų darbinė patirtis:
24. Jūs dirbate:

Anketos meniu

Kita anketa »