UserZUIKVC
Vieša
Pranešti

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ VERTINIMAS (2018)

Sveiki!

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Geografinių informacinių sistemų skyrius (GISS) siekia gerinti vartotojams teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų patogumą, efektyvumą ir kokybę, todėl svarbu žinoti, kaip Jūs vertinate teikiamų paslaugų kokybę, patogumą klientams.

Dalyvaudami apklausoje Jūs prisidėsite prie teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Jeigu neprieštaraujate, prašome užpildyti šią teikiamų paslaugų vertinimo anketą.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

Dėkojame už sugaištą laiką!

1. Įvertinkite PPIS teikiamų elektroninių paslaugų kokybę (Vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai.)Privalomas
12345678910Nesinaudojau
Paramos paraiškų teikimas (paraiškų elektroninių formų pildymas, deklaruojamų laukų braižymas, redagavimas ir t. t.)
Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų registravimas (augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ar apdorotų sėklų sėjos registravimas siekiant apsaugoti bites)
Apleistų žemės ūkio naudmenų ribų pasikeitimų žymėjimas (pranešimų apie apleistų žemės ūkio naudmenų pasikeitimų registravimas)
Žuvusių ir (arba) nepasėtų plotų įbraižymas (žuvusių ir (arba) nepasėtų žieminių žemės ūkio augalų plotų įbraižymas)
Kraštovaizdžio elementų žymėjimas (potencialių ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių, siekiant atitikti žalinimo reikalavimus, žymėjimas)
Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų žymėjimas (kontrolinių žemės sklypų, kurių ribose ateinančiais metais bus deklaruojami laukai, pasikeitimų žymėjimas)
2. Įvertinkite PPIS patogumą vartotojui (Vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai. Jei įvertinimas yra skalėje 1-6, įrašykite komentarus)Privalomas
12345678910Nesinaudojau
Elektroninė paraiškos forma yra patogi pildyti
Elektroninio žemėlapio struktūra (įrankių išdėstymas, informacijos apie laukus įvedimas) yra patogi naudoti
Deklaruojamų laukų įbraižymo įrankių veikimo principai yra suprantami, o jų skaičius pakankamas
Elektroniniame žemėlapyje publikuojami sluoksniai yra naudingi, o jų skaičius pakankamas
Papildomų dokumentų (prašymas dėl paraiškos duomenų keitimo, atsisakymo ir kt.) teikimo principai yra suprantami
Rodomi klaidų pranešimai yra suprantami, naudingi ir greitai išsprendžiami
Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ar apdorotų sėklų sėjos registravimas yra patogus ir suprantamas
Apleistų žemės ūkio naudmenų pasikeitimų registravimas yra patogus ir suprantamas
Išankstiniai KŽS ribų pasikeitimų aprašymai yra patogūs ir suprantami
Žuvusių ir (arba) nepasėtų plotų įbraižymas yra patogus ir suprantamas
Komentarai:
3. Įvertinkite Geografinių informacinių sistemų skyriaus teikiamas konsultacijas dėl naudojimosi sistema (Vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – blogai, 10 – labai gerai, jei įvertinimas yra skalėje 1-6, įrašykite komentarus)Privalomas
12345678910
Ar suteiktos konsultacijos buvo aiškios ir naudingos?
Kaip įvertintumėte Geografinių informacinių sistemų skyriaus darbuotojų bendravimą su klientais, paslaugumą?
Kaip vertinate Jus aptarnavusių Geografinių informacinių sistemų skyriaus darbuotojų kompetenciją?
Kaip vertinate Geografinių informacinių sistemų skyriaus darbo laiko pratęsimą paraiškų priėmimo metu teikiant informaciją telefonu iki 20 val. ?
Ar pakanka informacijos, skelbiamos interneto svetainėje, apie žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą?
Komentarai:
4. Aprašykite problemas, su kuriomis susiduriate, savo pastebėjimus, pasiūlymus dėl PPIS veikimo proceso tobulinimo.Privalomas
5. Kokius naujus įrankius ir kitus tobulinimus (duomenų įvedimo apribojimai, braižymo įrankiai ir pan.) bei naujas paslaugas siūlytumėte įdiegti PPIS?Privalomas
6. Kokių duomenų atvėrimas būtų naudingas vykdant žemės ūkio veiklą?
7. Kokius informacinių technologijų sprendimus, kurie praverstų vykdant žemės ūkio veiklą, siūlytumėte įgyvendinti?