UserArdolis
Results124
Vieša
Pranešti

Panevėžio studentų skaitymo įpročiai

Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokie yra Panevėžio miesto studentų skaitymo įpročiai. Aiškinamasi, kokią literatūrą daugiau skaito, kokį leidinių formatą renkasi, taip pat, ar šiuolaikinė biblioteka atitinka jų poreikius. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kaip dažnai lankotės G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje?
Jei nesilankote, kokios Jūsų nesilankymo priežastys?
Jei lankotės, kokie Jūsų lankymosi tikslai?
Su kuriuo teiginiu sutiktumėte labiausiai?
Kokio formato leidinius dažniau renkatės?
Kokiomis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis naudojatės?
Kokia Jūsų nuomonė apie bibliotekoje esančius leidinius?
Su kokia situacija dažniausiai susiduriate ieškodami leidinio bibliotekoje?
Kaip vertinate bibliotekininkų darbo kokybę?
Jūsų manymu, ar tikslinga bibliotekoje prenumeruoti popierinius teminius (mokslinius) žurnalus?
Ar jus tenkina bibliotekos darbo laikas?
Jei netenkina, įrašykite, kokio bibliotekos darbo laiko pageidautumėte
Jūsų lytis
Jūsų amžius (įrašykite)
Jūsų gimtasis miestas (įrašykite, jei studijuoti į Panevėžį atvykote iš kito miesto)