Userpmtp
Vieša
Pranešti

Panevėžio mokslo ir technologijų parko poreikis

PMTP galimybiu studijos imoniu apklausos anketa
Įmonės buveinės vieta
Jei gamybos įmonė, tai kokios pagrindinės įmonės veiklos sritys:
Kokio tipo yra jūsų įmonė?
Kokia jūsų įmonės nuosavybės forma?
Įmonės metinė apyvarta (pardavimai) 2004 m. (tūkst. litų):
Iš jų eksportas sudaro (procentas nuo apyvartos):
Pagrindiniai įmonės produkcijos vartotojai:
Gamybos ir paslaugų santykis (proc. nuo apyvartos):
Įmonės naudojamos technologijos (išvardinti):
Vidutinės naujų technologijų įsigijimo (įrengimai ir MT ) apimtys (proc. nuo apyvartos):
Technologijų įsigijimo šaltiniai:
Technologijų įsigijimo šaltinių lyginamasis svoris (proc. nuo vid. metinio biudžeto technologijoms):
Darbuotojų skaičius įmonėje?
Iš jų, inžinierinis - mokslinis personalas, proc.:
Ar sudaromas įmonėje darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas?
Jei taip, tai kiek lėšų (proc. nuo apyvartos) skiriate darbuotojų kvalifikacijos kėlimui?
Kur ir kaip keliate darbuotojų kvalifikaciją?
Ar sudaromas įmonės strateginis plėtros planas?
Jei taip, tai keliems metams sudaromas planas?
Ar planuojate?
Jei taip, tai kokiu santykiu planuojama paskirstyti išlaidas?
Kiek lėšų artimiausiu metu planuojate skirti produktų ir technologijų tobulinimui?
Kokį metinį biudžetą skiriate moksliniams tyrimams?
Ar naudojatės mokslininkų paslaugomis?
Jei taip, tai kur ir kokiomis?
Jei ne, tai kodėl?
Ar naudojatės kitų verslo konsultantų paslaugomis?
Jei taip, tai kur ir kokiomis?
Jei ne, tai kodėl?
Ar naudojatės tos pačios verslo srities atstovų konsultacijomis?
Jei taip, tai kur ir kokiomis?
Jei ne, tai kodėl?
Kaip gaunate informaciją apie naujas technologijas?
Kaip ieškote technologinių sprendimų, iškilus problemoms?
Kokių mokslinių ir techninių paslaugų daugiausiai trūksta?
Ar planuojate įmonės reorganizaciją, kurios metu atskirtumėte:
Ar manote, kad Panevėžio mokslo ir technologijų parkas (PMTP) gali būti naudingas jūsų įmonei?
Jei taip, tai kokia galėtų būti PMTP teikiama nauda Jūsų įmonei?
Kaip PMTP turėtų būti finansuojamas?
Kur turėtų įsikurti PMTP?
Kokias paslaugas galėtumėte teikti PMTP?
Pastabos: