UserShakeItOff
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Pajamų ir išlaidų tyrimas

Kviečiame Jūs sudalyvauti trumpoje apklausoje ir atsakyti į kelis nesudėtingus klausimus. Ši anketa nepareikalaus daug Jūsų laiko. Garantuojame, kad anketos duomenys bus pildomi ir tvarkomi anonimiškai. Mes esame dėkingi už Jūsų atsakymus.

1. Ar Jūs esate dirbantis asmuo?
2. Jeigu pirmajame klausime nurodėte „Taip“, ar darbas yra vienintelis Jūsų pajamų šaltinis?
4. Ar Jums pakanka Jūsų gaunamų pajamų?
5. Kokios yra Jūsų vidutinės mėnesio pajamos?
6. Kokią savo pajamų dalį naudojate tenkinti būtiniausius poreikius?
7. Kokiais kriterijais vadovaujatės rinkdamiesi prekes ar paslaugas (nurodykite kriterijų svarbą)?
8. Kokią dalį savo pajamų (vidutiniškai) Jūs išleidžiate kiekvieną mėnesį?
9. Kokias prekes ir paslaugas dažniausiai perkate?
10. Nurodykite, kokią dalį savo pajamų (vidutiniškai) išleidžiate 9 klausime nurodytoms prekėms ir paslaugoms.
11. Nurodykite savo amžių:
12. Nurodykite savo lytį:
13. Ar Jūs planuojate savo biudžetą?
14. Ar Jūs kokiu nors būdu taupote arba investuojate savo pajamas?

Anketos meniu

Kita anketa »