UserTAAD8
Results36
Vieša
Pranešti

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filialo lankytojų ir potencialių lankytojų nuomonės apklausa

Mielieji, prašome skirti bent porą minučių ir atsakyti kelis klausimus apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filialą bei jos veiklą.  

Jūsų nuomonė, nuoširdūs atsakymai ir suteikta informacija yra ypač svarbi, siekiant kelti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę.

Anketinė apklausa yra anoniminė. Respondentų tapatybė nebus identifikuojama. Gauti duomenys pasitarnaus bibliotekos veiklos tobulinimui.

Dėkojame Jums.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius:
2. Jūs esate:
3. Jūs esate:
4. Jūsų išsilavinimas:
5. Jūsų gyvenamoji vieta:
6. Ar esate registruotas Kentrių filialo bibliotekos lankytojas?
7. Kaip dažnai lankotės Kentrių filialo bibliotekoje?
8. Kodėl Jūs lankotės Kentrių filialo bibliotekoje?
9. Kiek laiko praleidžiate Kentrių filialo bibliotekoje?
10. Kokiomis elektroninėmis Kentrių filialo bibliotekos paslaugomis naudojatės?
11. Ar dalyvaujate darbo kompiuteriu mokymuose Kentrių filialo bibliotekoje?
12. Kuriose Kentrių filialo bibliotekos organizuojamose veiklose Jums labiausiai patinka dalyvauti (jei dalyvaujate) arba kuriose labiausiai norėtumėte dalyvauti (jei nedalyvaujate)?
13. Ar Jus tenkina Kentrių filialo bibliotekos teikiamų paslaugų įvairovė?
14. Kaip vertinate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filialo bibliotekininkės kompetenciją ir aptarnavimo kokybę, Jums apsilankius bibliotekoje?
15. Ar Jus tenkina Kentrių filialo bibliotekos darbo laikas?
16. Ar Jus tenkina fizinė Kentrių filialo bibliotekos patalpų aplinka?
17. Ar Jus tenkina elektroniniai įrenginiai, kuriais tenka naudotis Kentrių filialo bibliotekoje (kompiuteriai ir kt. įrenginiai)?
18. Kokios rūšies knygų pasigendate Kentrių filialo bibliotekoje?
19. Jeigu pasirinkote grožinės literatūros, kokio žanro pasigendate?
20. Ar Jums pakanka Kentrių filialo bibliotekoje gaunamų periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų)?
21. Kokių vaikams skirtų užsiėmimų bei renginių Kentrių filialo bibliotekoje galėtų būti organizuojama daugiau?
22. Ko pasigendate Kentrių filialo bibliotekoje?
23. Ar Jus tenkina informacijos sklaida apie Kentrių filialo bibliotekoje vykstančius ir vyksiančius renginius, parodas, naujas paslaugas ir veiklas?
24. Kokiu būdu Jūs sužinote apie Kentrių filialo bibliotekoje vyksiančius renginius, organizuojamas parodas ir kt. veiklas?
25. Kokiu būdu Jums būtų patogiausiai gauti informaciją apie Kentrių filialo bibliotekoje vyksiančius renginius ar kitą bibliotekoje organizuojamą veiklą?
26. Ar rekomenduotumėte Kentrių filialo biblioteką kaip kokybiškas paslaugas teikiančią įstaigą?
27. Ar lankysitės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filiale ateityje?
28. Kokių pasiūlymų ar pastabų turėtumėte organizuojant Kentrių filialo bibliotekos veiklą?