Uservilius14
Results70
Vieša
Pranešti

Pacientų, sergančių reumatoidiniu artritu, gyvenimo kokybės vertinimas

Gerbiamas respondente,

Kviečiu Jus dalyvauti tyrime, kurį atlieka Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos ir socialinės gerovės katedros Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentas VILIUS RATKUS. Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, sergančių reumatoidiniu artritu, gyvenimo kokybę. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami moksliniams apibendrinimams bei rekomendacijų rengimui, kurie padės tobulinti slaugos procesą. Maloniai prašau atsakyti į pateiktus klausimus nuoširdžiai. Instrukcija: Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą pažymėkite paspaudami ant jo.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar Jums yra diagnozuotas reumatoidinis artritas? (Jeigu ne, prašome toliau anketos nebepildyti)
2. Jūsų lytis (prašau pažymėti 1 atsakymą):
3. Jūsų amžius (prašau pažymėti 1 atsakymą):
4. Jūsų šeimyninė padėtis (prašau pažymėti 1 atsakymą):
5. Koks Jūsų socialinis statusas? (prašau pažymėti 1 atsakymą)
6. Jūsų išsilavinimas (prašau pažymėti 1 atsakymą):
7. Ar Jus vargina sanarių skausmas? (prašau pažymėti 1 atsakymą)
8. Ar Jus vargina sanarių sustingimas? (prašau pažymėti 1 atsakymą)
9. Kokias dėl sanarių ligos naudojate pagalbos priemones? (pažymeti kelis variantus)
10. Ar Jums reikalinga kitų žmonių pagalba kasdieniniuose darbuose? (1 atsakymas)
11. Kokiose situacijose Jums paprastai reikalinga kito žmogaus pagalba? (pažymeti kelis variantus)
12. Kokias problemas slaugytojas sprendžia ligos metu? (pažymeti kelis variantus)
13. Kaip slaugytojas sprendžia jūsų problemas, iškylančias ligos metu? (pažymeti kelis variantus)
14. Ar galite apskritai sakyti, kad Jūsų sveikata yra: (Prašau pažymėti 1 atsakymą)
15. Kaip pasikeitė Jūsų sveikata, palyginti su buvusia prieš 1 metus? ( 1 atsakymas)
16. Kaip Jūsų sveikata riboja kasdieninę veiklą?(Vienas atsakymas prie kiekvieno teiginio) (Teiginys)
Taip, labai ribojaTaip, truputį ribojaNe, neriboja visai
Energinga veikla, tokia kaip bėgimas, sunkių daiktų kėlimas, dalyvavimas įtemptame sporte
Vidutinio sunkumo veikla, tokia kaip stalo perstūmimas, valymas dulkių siurbliu
Kėlimas ir nešimas maisto prekių
Lipimas keletą aukštų laiptais
Lipimas vieną aukštą
Pasilenkimas, klūpojimas ar stovėjimas
Ėjimas daugiau negu 1,5 kilometro
Ėjimas pusę kilometro
Ėjimas 100 metrų
Prausimasis ir apsirengimas
17. Ar per pastarąsias 4 savaites Jūs dėl fizinės sveikatos turėjote problemų, susijusių su darbu ar kita reguliaria kasdienine veikla? (1 atsakymas prie kiekvieno teiginio)
TAIPNE
Mažiau laiko praleidžiate darbe ar kitur
Atlikote mažiau, negu Jūs norėtumėte
Apribojote darbo rūšį ar kitą veiklą
Iškilo sunkumai atliekant darbą ar kitą veiklą (pvz., reikia daugiau pastangų)
18. Ar per pastarąsias 4 savaites Jūs turėjote kokių nors išvardintų problemų, susijusių su darbu ar kita reguliaria kasdienine veikla, atsiradusių dėl kokių nors emocinių (depresijos, nerimo) problemų? (Prašau atsakykite TAIP arba NE į kiekvieną klausimą)
TAIPNE
Mažiau laiko praleidžiate darbe ar kitur
Atlikote mažiau, negu norėtumėte
Neatlikote darbo ar kitų užduočių taip rūpestingai, kaip paprastai
19. Kaip Jūsų fizinė sveikata ar emocinės problemos trukdė Jums bendrauti su šeima, draugais, kaimynais ar grupėmis per pastarąsias 4 savaites? (Prašau pažymėti vieną atsakymą)
20. Kokio intensyvumo būdavo kūno skausmai per pastarąsias 4 savaites?(1 atsakymas)
21. Kaip per pastarąsias 4 savaites skausmas pertraukė Jūsų normalų darbą (įskaitant namų ruošą ir darbą ne namie)? (Prašau pažymėti vieną atsakymą)
22. Kaip Jūs apibūdintumėte savo savijautą per paskutinį mėnesį? (Prašau pažymėti vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje) (Teiginiai, kaip dažnai per pastarąjį mėnesį)
VisadaDažniausiaiKartaisRetkarčiaisRetaiNiekada
Ar Jūs jautėte gyvenimo pilnatvę?
Ar Jūs buvote labai nervingas?
Ar Jūs jautėtės tokios blogos nuotaikos, kad niekas negalėjo Jūsų pralinksminti?
Ar Jūs jautėtės ramus ir taikus?
Ar Jūs turėjote daug energijos?
Ar Jūs jautėtės nuliūdęs ir niūrus?
Ar Jūs jautėtės išsisėmęs?
Ar Jūs buvote laimingas žmogus?
Ar Jūs jautėtės pavargęs?
23. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį Jūsų sveikata apribojo Jūsų socialinę veiklą (kaip draugų ar artimų giminių lankymas)?
24. Prašau parinkti atsakymą, kuris geriausiai išreiškia, teisingas ar klaidingas Jums yra kiekvienas iš šių teiginių? (Prašau pažymėti vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje) (Teiginys)
Tiksliai teisingasDažniausiai teisingasNesu įsitikinęsDažniausiai klaidingasTiksliai klaidingas
Man atrodo, kad aš labiau linkęs sirgti negu kiti žmonės
Aš esu toks sveikas kaip ir kiti, ką aš pažįstu
Aš manau, kad mano sveikata blogės
Mano sveikata puiki
DĖKOJU UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ!