Pacientų pasitenkinimas VU MF OI studentų darbu

Šią apklausą vykdo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto studentės Edita Lukauskaitė ir Rita Taujenytė. Norime išsiaiškinti pacientų, kurie gydosi/ gydėsi pas odontologijos studentus, pasitenkinimą studentų teikiamomis odontologinės sveikatos priežiūros paslaugomis.

Anketa yra anoniminė, surinkta informacija bus panaudota tik moksliniams tikslams ir tikimės, kad padės pagerinti studentų teikiamų odontologinių paslaugų kokybę. 

Labai prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, parenkant, Jūsų nuomone, vieną patį tinkamiausią atsakymą ar vieną ir daugiau atsakymų (bus nurodyta šalia klausimo), kur reikia –  įrašykite. Prašome asmeninius duomenis pateikti tokius, kokie jie buvo gydymosi laikotarpiu. Jei pas studentus gydėsi vaikai, prašome kad anketą apie vaikų gydymą užpildytų jų tėveliai ( nurodydami savo šeimos finansinę padėtį ir vieno iš tėvų išsilavinimą ir profesiją).

Dėkojame už nuoširdžius atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytisPrivalomas
2. Jūsų amžius metais (įrašykite)Privalomas
3. Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
4. Jūsų profesija (įrašykite)Privalomas
5. Jūsų vidutinės pajamos per mėnesį (litais)Privalomas
6. Kiek kartų Jums teko gydytis VU MF OI pas studentus (apytikslis vizitų skaičius)? (įrašykite)Privalomas
7. Prieš kiek laiko gydėtės pas studentus? (įrašykite)Privalomas
8. Kiek ilgai teko laukti, kol studentas pakvietė Jus vizitui (nuo užsiregistravimo pradžios)?Privalomas
9. Kiek teko laukti paskirto vizito už durų?Privalomas
10. Ar ketinate ir ateityje, prireikus odontologinės pagalbos, kreiptis į studentus?Privalomas
11. Iš kur sužinojote apie galimybę gydytis pas studentus? (galima žymėti daugiau nei 1 atsakymą)Privalomas
12. Pas kokio kurso studentus gydėtės?Privalomas
13. Kokias procedūras Jums atliko odontologijos studentai? (galima žymėti daugiau nei 1 atsakymą)Privalomas
Ar Jūs sutinkate su parašytu teiginiu? (lentelėje prie kiekvieno teiginio pažymėkite vieną atsakymą)
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
14. Jums svarbi Jūsų dantų būklė
15. Jums kada nors teko nusivilti odontologijos studentų teikiamomis paslaugomis
16. Gydymo metu Jūs jaučiatės svarbus Jus gydančiam studentui
17. Jūs esate informuojamas apie Jums sudarytą gydymo planą (gydymo būdus, eigą, tikėtinus rezultatus)
18. Jus tenkina studentų atliekamų procedūrų trukmė
19. Jus tenkina procedūrų kaina
20. Nejautra (“nuskausminimas“) procedūtų metu atitinka Jūsų lūkesčius
21. Jūs esate iš anksto informuotas apie vizito trukmę
22. Jūs pasitikėjote Jus gydžiusiu studentu
23. Jūs patenkinti laiko tarpu, per kurį Jus pakvietė gydymui
Kaip vertinate studentų darbą? (lentelėje prie kiekvieno teiginio pažymėkite vieną atsakymą)
PuikiaiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
24. Bendrai studentų darbą
25. Studentų atliekamų procedūrų kokybę
26. Jus gydžiusio (-ų) studento (-ų) kompetenciją
27. Studentų bendravimą su Jumis
28. Darbo tvarką procedūros metu (darbas vyksta sklandžiai, organizuotai, be pertraukų)
Kaip vertinate odontologijos studentų asmenines savybes? (lentelėje prie kiekvienos savybės pažymėkite vieną atsakymą)Privalomas
PuikiaiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
29. Kruopštus
30. Dėmesingas
31. Malonus
32. Atidus
33. Mandagus
34. Pasitikintis
35. Dėl kokių priežasčių gydotės/ gydėtės pas odontologijos studentus? (galima žymėti daugiau nei 1 atsakymą)Privalomas
36. Išreikškite savo nuomonę, kurios netspindėjo anketoje pateikti klausimai, apie odontologijos studentų darbą