Userjuonysjustinas
Vieša
Pranešti

Organizacijos kultūros tyrimas

Darbo tikslas – atlikti organizacijos kultūros tyrimą, parinkti priemones organizacinės kultūros formavimui.

Kokiame šalies regione įsikūrusi organizacija?
Kokiame mieste įsikūrusi oprganizacija?
Ar organizacija įsikūrusi darbuotojams patogiojevietoje?
Ką akcentuoja organizacijos veiklos sarašas?
Kokios informnacijos dugiausia organizacijos tekstuose?
Kaip dažniausiai reguojate, kai skaitote straipsnius apie jus dominančią organizaciją
Kokius atsiliepimus apie organizaciją, kurioje dirbate ar kuriai vadovaujate, dažniausiai giedite iš draugų?
Spaudoje skaitėte apie organizaciją. Jūsų vertinimai :
kaip jus aptarnauja organizacijoje?
Ar užtenka informacijos, kad darbas vyktų sklandžiai?
Ar visi darbuotojai turi panašias darbo sąlygas?
Ar organizacijos vadovas padengia atvykimo į darbą iš išvykimo iš darbo išlaidas?
Koks pirmas įspūdis pamačius darbuotojus?
kaip atrodo darbuotojai?
Ar darbuotojai viena kalba, o iškilus konkrečiai situacijai, elgesi kitaip?
Ar organizacijos vertybės deklaruojamos viešai?
Ar vertybės atsimenamos kilus konfliktui darbe?
Ar vertybės siejamos su organizacijos misija, tikslais?
Ar girdite neigiamus klientų pasisakymus apie organizacijos vadovą?
Ar girdite neigiamus klientų pasisakymus apie organizacijos darbuotojus?
Kaip reaguojate, kai girdite kritiką iš klientų?