Usertanianar
Vieša
Pranešti

Organizacijos kultura

Rašau baigiamąjį darbą apie Organizacijos kultūrą. Apklausos tikslas - sužinoti kokia organizacijos kultūra vyrauja Lietuvos organizacijose.Anketa yra anoniminė.
Ar Jus tenkina santykiai su vadovu?
Kas Jums nepatinka vadovo elgesyje?
Ko Jus laukiate iš savo vadovo?
Kaip įvertintųmėte vadovo vadovavimo stilių?
Kaip vertinate moralinį-psichologinį klimatą organizacijoje?
Kaip Jus vertinante savo darbą?
Kaip vertinate darbuotojų informatyvumo lygį?
Ar didžiuojatės savo darbu?
Kaip manote, ar vadovas teisingai vertina Jūsų indėlį į darbą?
Ar Jums patinka Jūsų darbas?
Ar turite viską būtiniausią, kad atliktųmėte savo darbą?
Kaip vertinate savo atsakomybės lygį už Jūsų atliekamą darbą?
Kas stimuoliuoja Jūsų darbą?
Ar efektyviai yra motyvuojamas Jūsų darbas?
Ar Jūsų darbas yra Jums įdomus?
Ar savo karjerą planuojate kartu su vadovu ar personalo skyriaus darbuotojais?
Ar žinote savo karjeros perspektyvą?
Ar norėtųmėte pereiti į kitą organizają su tuo pačiu darbo užmokesčiu?
Jūsų įmonės veikla:
Jūsų lytis:
Jūsų amžius: