UserSt.Egle
Results355
Vieša
Pranešti

Organizacijos klimato ir ketinimo išeiti iš darbo sąsajos: psichologinis kapitalas kaip moderuojantis veiksnys

Gerb. Respondente,

Esu Mykolo Romerio universiteto Verslo psichologijos programos studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro baigiamajam darbui apie tai, kaip organizacijose jaučiasi jų darbuotojai.

Labai svarbu, kad Jūs užpildytumėte visą anketą, nepraleisdami nė vieno klausimo, kadangi tik visiškai užpildytos anketos yra vertingos ir leidžia daryti pagrįstas išvadas. Svarbūs kiekvieno dirbančiojo atsakymai, kadangi jie padeda tiksliau ir išsamiau įvertinti dabartinę padėtį darbo rinkoje.

Savo vardo ir pavardės rašyti nereikia. Svarbi bendra dirbančiųjų nuomonė apie organizacijų veiklą, todėl analizuojant anketos rezultatus, kiekvieno tyrime dalyvavusio žmogaus atsakymai į klausimus atskirai nebus nagrinėjami.

Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pildydami anketą, atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir įvertinkite, kiek jis atitinka realią padėtį organizacijoje. Pažymėkite tą variantą, kuris yra prie tiksliausiai Jūsų nuomonę atitinkančio atsakymo.
AtitinkaIš dalies atitinkaNei atitinka, nei neatitinkaIš dalies neatitinkaNeatitinkaNegaliu atsakyti
1. Darbuotojai pritaria bendrovės artimiausių metų darbo tikslams.
2. Darbas bendrovėje yra gerai organizuotas.
3. Santykiai tarp vadovų ir pavaldinių bendrovėje yra geri.
4. Darbuotojai bendrovėje yra skatinami išnaudoti visas savo žinias ir sugebėjimus.
5. Bendrovėje darbuotojams operatyviai perduodama informacija, reikalinga darbui.
6. Vadovai bendrovėje gerai žino, kuo gyvena eiliniai darbuotojai.
7. Bendrovės veiklos strategija yra pakankamai lanksti.
8. Bendrovė yra patikima ir solidi organizacija.
9. Bendrovės darbuotojai gerai žino jos darbo tikslus artimiausiems metams.
10. Darbuotojų darbo užduotys ir atsakomybės sritys yra aiškiai apibrėžtos.
11. Darbuotojai turi su kuo pasikonsultuoti darbo klausimais.
12. Bendrovės darbuotojų atlyginimai atitinka darbą, kurį jie atlieka.
13. Darbuotojai yra aprūpinami visomis reikiamomis darbo priemonėmis.
14. Vadovai bendrovėje sugeba užtikrinti kokybišką darbo atlikimą.
15. Darbo metodai bendrovėje yra nuolatos tobulinami.
16. Darbuotojai jaučia pareigą darbe pasiekti užsibrėžtus tikslus.
17. Darbo padalinių tikslai yra suderinti tarpusavyje.
18. Darbai bendrovėje yra paskirstomi atsižvelgiant į darbuotojų žinias ir įgūdžius.
19. Darbuotojų santykiai bendrovėje yra geri.
20. Bendrovės darbuotojai turi galimybių būti paaukštinti.
21. Darbuotojams nustatomi realistiški darbo atlikimo terminai.
22. Darbuotojai žino, kaip vadovai vertina jų darbą.
23. Darbuotojams bendrovėje sudaromos galimybės tobulinti savo darbines žinias ir įgūdžius.
24. Bendrovės darbuotojai efektyviai išnaudoja jų darbui skirtus išteklius.
25. Darbuotojai gerai žino bendrovės veiklos prioritetus.
26. Darbuotojų darbo krūvis yra optimalus.
27. Bendrovės darbuotojai padeda vieni kitiems, kai to prireikia.
28. Bendrovėje vienodai pripažįstami visas pareigas atliekantys darbuotojai.
29. Darbo padaliniai bendrovėje efektyviai bendradarbiauja.
30. Bendrovės vadovai yra geri savo darbo žinovai.
31. Bendrovė sugeba prisitaikyti prie rinkos reikalavimų.
32. Bendrovė atlieka svarbų ir naudingą darbą.
33. Bendrovės darbuotojai gerai žino savo asmeninius darbo tikslus ateinantiems metams.
34. Darbuotojai dalyvauja priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su jų darbu.
35. Tarpusavio nesutarimai bendrovėje yra sprendžiami teisingai.
36. Darbuotojų darbas yra vertinamas pagal aiškiai žinomus kriterijus.
37. Bendrovėje atsižvelgiama į darbuotojų asmeninius poreikius, kai tai yra įmanoma.
38. Bendrovės vadovai rūpinasi savo pavaldiniais.
39. Bendrovės vadovai reguliariai įvertina pavaldinių darbą.
40. Bendrovėje darbuotojai visada stengiasi gerai atlikti darbą.
Pažymėkite, kiek šiuo metu Jums tinka ar netinka toliau pateikiami teiginiai.
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Aš pasitikiu savimi, analizuojant ilgalaikes problemas ir randant jų sprendimą.
2. Aš pasitikiu savimi, atstovaudamas savo darbo sričiai vadovybės susirinkimuose.
3. Aš pasitikiu savimi, dalyvaudamas diskusijose apie organizacijos strategiją.
4. Aš pasitikiu savimi, nustatant tikslus/uždavinius savo darbo srityje.
5. Aš pasitikiu savimi, aptariant problemas su žmonėmis (pvz.: tiekėjais, pirkėjais) už organizacijos ribų.
6. Aš pasitikiu savimi, pristatydamas informaciją savo kolegų grupei.
7. Jeigu darbe patekčiau į keblią situaciją, aš galėčiau sugalvoti daugybę būdų kaip su tuo susidoroti.
8. Šiuo metu aš aktyviai vykdau darbo tikslus.
9. Yra daugybė būdų, kaip būtų galima išspręsti bet kokią problemą.
10. Šiuo metu darbe man pakankamai sėkmingai sekasi.
11. Aš galiu sugalvoti daugybę būdų, kaip galėčiau pasiekti dabartinius darbo tikslus.
12. Šiuo metu vykdau paties užsibrėžtus darbo tikslus.
13. Kai darbe iškyla kliūčių, aš patiriu sunkumų susidorodamas su jomis.
14. Darbe aš paprastai vienokiu ar kitokiu būdu susitvarkau su sunkumais.
15. Jeigu reikia, darbe aš galiu pasikliauti savimi.
16. Paprastai darbe patiriamus stresinius įvykius priimu ramiai.
17. Aš galiu įveikti sunkų laikotarpį darbe, nes esu patyręs sunkumų anksčiau.
18. Jaučiu, kad šiuo metu galiu susitvarkyti su daugeliu dalykų dabartiniame darbe.
19. Aš tikiuosi geriausio, kai darbe kažkas būna neaišku.
20. Jeigu kažkas gali man darbe nepasisekti, tai taip ir atsitiks.
21. Aš visada žiūriu į šviesiąją savo darbo pusę.
22. Kai tai siejasi su mano darbu, aš esu nusiteikęs optimistiškai dėl to, kas man nutiks ateityje.
23. Šiame darbe viskas einasi ne taip, kaip aš norėčiau.
24. ,,Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą“ – tai mano požiūris į dabartinį darbą.
Kiekvienam teiginiui pažymėkite po vieną atsakymą, kuris geriausiai atspindi Jūsų nuomonę apie jį.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Dažnai galvoju apie išėjimą iš šios organizacijos.
2. Labai įmanoma, kad ieškosiu naujo darbo kitais metais.
3. Jei galėčiau rinktis dar kartą, nuspręsčiau dirbti toje pačioje organizacijoje, kurioje dirbu dabar.
Jūsų lytis
Jūsų amžius (įrašykite metais)
Jūsų aukščiausias įgytas išsilavinimas
Jūs dirbate
Jūsų pareigos
Kiek laiko dirbate šioje įmonėje (įrašykite metais)?
Bendra Jūsų darbo patirtis (dabartinėje ir ankstesnėje Jūsų darbovietėse kartu sudėjus. Įrašykite metais).