UserSandraVait
Vieša
Pranešti

NVO teikiamos paslaugos asmenims turintiems negalią

Šis klausimynas skirtas negalią turintiems žmonėms, jų šeimos nariams, ar atstovams. Šiuo klausimynu siekiama išsiaiškinti Neįgaliųjų nevyriausybinės asociacijos (toliau - NVO) teikiamų paslaugų efektyvumą. Tikslas – įvertinti NVO teikiamų paslaugų prieinamumą, šių paslaugų tinkamumą ir tikslingumą bei atliepiant asmenų turinčių neįgalią individualius poreikius. Atsakymų konfidencialumas visiškai užtikrinamas, duomenys bus naudojami tik apibendrintos statistinės analizės tikslais.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

1.Jūsų amžius ar asmens kuriam atstovaujate amžius
2.Negalios pobūdis
3.Gyvenamoji vietovė
4.Kaip gyvenamasis būstas atitinka Jūsų ar asmens kuriam atstovaujate poreikius?
5.Kelių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų (NVO) narys esate?
6. Kokiu tikslu esate NVO narys? (atsakymą įrašykite):
7.Kelių NVO teikiamomis paslaugomis naudojatės?
8.Kaip dažnai naudojatės (NVO) paslaugomis?
9.Kaip dažnai naudojatės neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga?
10. Pagrįskite, kodėl 9 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
11. Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5 neįgaliųjų dienos užimtumo svarbą. (1-paslauga visiškai nesvarbi, 5- paslauga labai svarbi)
12. Paaiškinkite, kodėl 11 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
13. Kaip dažnai naudojatės asmeninio asistento pagalba?
14. Paaiškinkite, kodėl 13 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
15. Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5 asmeninio asistento paslaugos svarbą. (1-paslauga visiškai nesvarbi, 5- paslauga labai svarbi)
16. Paaiškinkite, kodėl 15 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
17. Kaip dažnai naudojatės NVO teikiama paslauga (pagalba neįgaliųjų šeimos nariams organizuojant savipagalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas?
18. Paaiškinkite, kodėl 17 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
19. Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5 „pagalba šeimos nariams“ paslaugos svarbą. (1-paslauga visiškai nesvarbi, 5- paslauga labai svarbi)
20.Paaiškinkite, kodėl 19 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
21. Kokiomis paslaugomis naudojatės ir kaip dažnai?
Labai dažnaiDažnaiKartaisRetaiLabai retaiNiekada
1. Neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kuriuose neįgalieji mokosi gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato.
2. Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.
3. Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla, metodinė pagalba asociacijos nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena).
4. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, neįgaliųjų asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas); neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.
5. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.
6. Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas;renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose; neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose renginiuose.
22.Jūsų manymu NVO teikiama neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga yra naudinga?
23. Paaiškinkite, kodėl 22 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
24.Jūsų manymu NVO teikiama asmeninio asistento paslauga yra naudinga?
25.Pagrįskite 24 klausime pasirinktą atsakymą.
26. Jūsų manymu NVO teikiama paslauga (Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams organizuojant savipagalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas) yra naudinga?
27.Paaiškinkite, kodėl 26 klausime pasirinkote tokį atsakymą?
28.Kokios Jūsų manymu NVO teikiamos paslaugos yra naudingiausios:
Labai naudingosNaudingosIš dalies naudingosMažai naudingosNenaudingos
1. Neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kuriuose neįgalieji mokosi gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato.
2. Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.
3. Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla, metodinė pagalba asociacijos nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena).
4. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, neįgaliųjų asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas); neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.
5. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.
6. Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas; renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose; neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose renginiuose.
29.Kokias dar paslaugas siūlytumėte teikti NVO? (atsakymą įrašykite)
30.Kokių pasiūlymų turėtumėte Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijoms? (atsakymą įrašykite)