UserTyrejasTyrinetojas
Results127
Vieša
Pranešti

Nuotolinis mokymas(is) karantino metu. Trečiasis karantinas, 2022 m. gegužės mėn. Anketa MOKYTOJUI.

Laba diena, gerb. Moytojau. Prašome skirti laiko dalyvavimui anoniminėje anketinėje apklausoje. Apklausos tikslas - išsisiaiškinti mokyklų mokytojų patirtis apie mokymo(si) organizavimą besitęsiančio karantino laikotarpiu. Gauti duomenys padės tobulinti nuotolinio, mišraus, hibridinio mokymo(si) organizavimą. Svarbi kiekviena patirtis, leidžianti pamatyti plačiau ir giliau. 

Dėkojame už skirtą laiką.

Linkime lengvos mokslo metų pabaigos. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įvertinkite teiginius
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Nuotoliniam mokymuisi reikalingas geras mokinių informacinių technologijų raštingumas
Nuotoliniam mokymuisi reikalingas geras mokytojų informacinių technologijų raštingumas
Nuotoliniu būdu organizuojamas mokymąs(is) patogesnis, prieinamesnis
Nuotolinis mokymąs(is) padeda taupyti laiką
Nuotoliniu būdu organizuojamas mokymąs(is) kokybiškesnis
Nuotoliniu būdu mokiniui mokytis sudėtingiau
Mokytojui sudėtingiau organizuoti ir įgyvendinti nuotolinį mokymą(si)
Nuotoliniu būdu organizuoto mokymo(si) metu mokiniams reikia ženkliai daugiau dirbti savarankiškai
Mokantis nuotoliniu būdu daugiau išmokstama
Mokantis nuotoliniu būdu nepavyksta atidėlioti savarankiškų darbų
Nuotoliniame mokymesi glaudesnis mokytojo ryšys su mokiniu
Dirbant namuose gaunama daugiau informacijos iš mokyklos administracijos
Mokantis namuose geresnė komunikacija tarp klasės mokinių
Dirbant namuose geresnė komunikacija tarp mokytojų
Pandemija, karantinas leido suvokti tiesioginio bendravimo privalumus
Pandemija, karantinas suartino mokinius
Pandemija, karantinas suartino mokytojus ir mokinius
Nuotoliniu būdu organizuojami atsiskaitymai reikalauja geresnio pasirengimo
Nuotoliniu būdu organizuojami atsiskaitymai sudaro didesnes galimybes nesąžiningam mokinių elgesiui
Nuotoliniu būdų organizuojami atsiskaitymai leidžia pasiekti aukštesnių rezultatų
Norėčiau ateityje savo darbe taikyti bent dalį nuotolinio mokymo(si) / nuotolinio darbo elementų
Trečiojo karantino metu mokiniai ir mokytojai yra labiau pasiruošę nuotoliniam mokymui(si) nei pirmojo karantino metu
Trečiojo karantino metu mokiniai ir mokytojai yra labiau pasiruošę nuotoliniam mokymui(si) nei antrojo karantino metu
Trečiojo karantino metu nuotolinis mokymas(is) tapo kokybiškesnis nei pirmojo karantino metu
Trečiojo karantino metu nuotolinis mokymas(is) tapo kokybiškesnis nei antrojo karantino metu
Trečiojo karantino metu mokytojai ir mokiniai mažiau stengiasi ir mažiau siekia tobulėti
Dirbant nuotoliniu būdu jaučiu, kad mokykla labiau manimi rūpinasi
Nuotolinėse pamokose man labai svarbu, kad mokinai būtų įsijungęs vaizdo kamerą
Nuotolinio darbo metu įsijungęs vaizdo kamerą esu aktyvesnis, labiau įsitraukęs
Nesant gyvo kontakto su mokiniu mokymo(si) kokybė nukenčia
Mokantis iš pamokų vaizdo įrašų mokymosi kokybė nenukenčia
Man geriau sekasi vesti užsiėmimus gyvai nei nuotoliniu būdu
Man geriau sekasi vesti užsiėmimus tik nuotoliniu būdu nei hibridiniu būdu
Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai netenka svarbių dalykų tokių kaip (įrašykite):
Kokia mokyklos komunikacija Jums leidžia suprasti, kad jūs esate mokyklos bendruomenės dalis (įrašykite):
Įvertinkite pasirengimą dalyvauti nuotoliniane mokymo(si) procese (nuo 0 - beviltiškai blogai iki 5 - puikiai)
Įvertinkite Jūsų ugdymo įstaigos pasirengimą organizuoti nuotolinį mokymą(si)
Įvertinkite mokinių pasirengimą mokytis nuotoliniu būdu
Įvertinkite savo pasirengimą įgyvendinti nuotolinį mokymą(si)
Įvertinkite kolegų pasirengimą įgyventinti nuotolinį mokymą(si)
Įvertinkite informacijos kiekį mokslo metų pradžioje
Per mažasOptimalusPer didelis
Man reikalingos informacijos kiekis
Man aktualios informacijos kiekis
Su mokymu(si) susijusios informacijos kiekis
Su sveikata susijusios informacijos kiekis
Su savipagalba susijusios informacijos kiekis
Su savanoriškomis veiklomis susijusios informacijos kiekis
Su savišvieta susijusios informacijos kikekis
Įvertinkite informacijos kiekį trečiojo karantino metu
Per mažasOptimalusPer didelis
Man reikalingos informacijos kiekis
Man aktualios informacijos kiekis
Su mokymu(si) susijusios informacijos kiekis
Su sveikata susijusios informacijos kiekis
Su savipagalba susijusios informacijos kiekis
Su savanoriškomis veiklomis susijusios informacijos kiekis
Su savišvieta susijusios informacijos kikekis
Pandemijos COVID-19 karantino laikotarpis man
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Galimybes tobulėti dovanojęs laikas
Galimybes mokytis / studijuoti dovanojęs laikas
Galimybes bendrauti dovanojęs laikas
Galimybes pailsėti dovanojęs laikas
Galimybes užsidirbti dovanojęs laikas
Asmenybės žlugdymo laikotarpis
Veiklos paralyžiavimo laikotarpis
Bendravimą atėmęs laikotarpis
Baimę, įtampą ir nerimą atnešęs laikotarpis
Nesibaigiantis didžiulis pagrindinio darbo kiekis
Karantino laikotarpiu atsiradusį laisvą laiką panaudojau
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Bendravimui virtualioje erdvėje
Bendravimui telefonu
Knygų skaitymui
Filmų žiūrėjimui
Rankdarbiams
Mokslui (darbų analizei, pamokų turinio tobulinimui, pasirengimui tirti, tyrimams ir kt.)
Mokymuisi papildomų dalykų, nesusijusių su darbu mokykloje
Kultūrinėms programoms (spektakliams, parodoms, muziejams ir pan.) on line
Namų remontui
Namų tvarkymui
Maisto gamybai
Sportavimui
Grožio procedūroms
Pasivaikščiojimas
Poilsiui
Tinginiavimui
Darbui
Verslo kūrimui
Naujų projektų rengimui
Darbo paieškai
Daugiau laisvo laiko neatsirado
Ką naujo / netikėto atradote, parodė, išmokė besitęsiantis COVID-19 karantino laikotarpis? Jūsų įžvalgos apie šį laikotarpį.
Koks komunikacijos vaidmuo COVID-19 pandemijos metu? Jūsų įžvalgos.
Įvertinkite (5–aiškiai išreikšta, ...1–beveik nepastebima)
1-beveik nepastebima2345-aiškiai išreikšta
Įvertinkite savo savarankiškumą
Įvertinkite savo norą būti mokytoju ir ateityje
Įvertinkite savo pasitenkinimą dabartinėmis darbo sąlygomis
Įvertinkite savo indėlį į kokybišką mokymą(si): pastangas, darbą ir pan.
Įvertinkite savo pasididžiavimą mokykla, kurioje dirbate
Išvardinkite 3 gero mokytojo bruožus / savybes prioriteto svarba: 1 pasirinkimas - svarbiausias bruožas / savybė, 2 pasirinkimas - mažiau svarbus, 3 pasirinkimas - dar mažiau svarbus.
Išvardinkite 3 gero mokinio bruožus / savybes prioriteto svarba: 1 pasirinkimas - svarbiausias bruožas / savybė, 2 pasirinkimas - mažiau svarbus, 3 pasirinkimas - dar mažiau svarbus.
2021-2022 mokslo metais dėsčiau
Jūsų lytis
Jūsų didžiausias darbo krūvis yra
Mokyklos pavadinimas ir miestas, rajonas, kuriame dirbate (galima nenurodyti, padedant brūkšnelį)
Sritis, kurioje dirbate (kurioje daugiausia, jei dirbate keliose)
Jūsų amžius