UserLauraSket
Results222
Vieša
Pranešti

Nuotolinio darbo įtaka darbuotojų įsitraukimui į organizacijos veiklą.

Gerb.Respondente, 

Esu Vilnius Tech universiteto, Verslo vadybos fakulteto, Verslo administravimo (MBA) magistro studijų programos studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti nuotolinio darbo įtakos poveikį, darbuotojų įsitraukimui į organizacijos veiklą. 

Klausimynas skirtas asmenims dirbusiems ar dirbantiems nuotoliniu būdu. 

Visi šios anketos pagalba gauti duomenys išliks anonimiški, konfidencialūs ir bus naudojami tik tyrimo tikslais, magistro baigiamosios praktikos darbui parengti. 

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų skirtą laiką bei atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokia Jūsų lytis?
2. Jūsų išsilavinimas?
3. Kokiai amžiaus grupei priklausote?
4. Jūsų santykių statusas
5. Kokiame sektoriuje dirbate?
6. Per pastarąjį laiką mano vadovas. Įvertinkite teiginius
1.Visiškai sutinku2.Iš dalies sutinku3.Nei sutinku nei nesutinku4.Iš dalies nesutinku5.Visiškai nesutinku
1.Išliko ramiai nusiteikęs kovojant su nenumatytais iššūkiais
2.Drąsiai prisiėmė/(-a) atsakomybę už pokyčių procesų eigą
3.Demonstravo/(-uoja) asmeninę iniciatyvą komandoje
4.Įkvėpė/(-ia) darbuotojus nenutolti nuo pagrindinių organizacijos tikslų
5. Vadovavo/(-ja) atsižvelgiant į organizacijos vertybes
6. Skatina/(-o) komandos bendradarbiavimą bei darnumą organizacijoje
7. Pateikdavo/pateikia aiškų darbų organizavimo planą, kurio laikosi komanda
8. Sudarydavo/sudaro komandos nariams galimybes teikti vizijas,idėjas, atsiliepimus
9. Yra/buvo empatiškas darbuotojų atžvilgiu
7. Komandos, kurioje dirbu/dirbau efektyvumas. Įvertinkite teiginius
1.Visiškai sutinku2.Iš dalies sutinku3.Nei sutinku nei nesutinku4.Iš dalies nesutinku5.Visiškai nesutinku
1. Komandoje esantys/buvę darbuotojai padeda/(-ėjo) vieni kitiems
2. Susidūrus su problemomis komanda geba/gebėjo greitai jas išsiaiškinti bei išspręsti
3. Komandoje yra/buvo prisiimama asmeninė atsakomybė už savo darbo dalį, kad būtų pasiektas bendras darbo tikslas
4. Komandoje yra bendradarbiaujama siekiant bendrų rezultatų
5. Jaučiamas didelis įsipareigojimas komandai, siekiant bendrų komandos tikslų
8. Darbo technologinis lankstumas organizacijoje. Įvertinkite teiginius
1.Visiškai sutinku2.Iš dalies sutinku3.Nei sutinku nei nesutinku4.Iš dalies nesutinku5.Visiškai nesutinku
1. Organizacija suteikia/(-ė) galimybes dirbti lanksčiai nuotoliniu būdu
2. Organizacija yra/buvo pasiruošusi dirbti nuotoliu
3. Organizacija darbuotojams leidžia rinktis darbą nuotoliu
9. Darbuotojo įsitraukimas į organizaciją, dirbant nuotoliu, ENERGINGUMO aspektu. Įvertinkite teiginius
1.Visiškai sutinku2.Iš dalies sutinku3.Nei sutinku nei nesutinku4.Iš dalies nesutinku5.Visiškai nesutinku
1.Dirbdamas jaučiuosi/jaučiausi energingai
2. Darbo metu jaučiuosi stipri/(-us), jaučiu entuziazmą
3. Atsikėlus ryte, jaučiuosi/jaučiausi lyg eidamas į darbą
4. Galiu/galėdavau tęsti darbą ilgai be pertraukų
4. Savo darbe jaučiuosi/jaučiausi psichologiškai stiprus/(-i)
5. Dirbdamas jaučiuosi ištvermingas net tuomet, kai nesiseka
10.Darbuotojo įsitraukimas į organizaciją, dirbant nuotoliu, ATSIDAVIMO aspektu. Įvertinkite teiginius
1.Visiškai sutinku2.Iš dalies sutinku3.Nei sutinku nei nesutinku4.Iš dalies nesutinku5.Visiškai nesutinku
1. Mano darbas, kurį dirbu yra tikslingas ir turi prasmę
2. Esu/buvau entuziastingas bei iniciatyvus atliekant užduotis
3. Mano atliekamas darbas įkvepia/įkvėpdavo mane
4. Aš didžiuojuosi/didžiavausi darbu, kurį dirbu
5. Mano darbas yra/buvo kupinas iššūkių
11. Darbuotojo įsitraukimas į organizaciją, dirbant nuotoliu, ĮSIGILINIMO aspektu. Įvertinkite teiginius
1.Visiškai sutinku2.Iš dalies sutinku3.Nei sutinku nei nesutinku4.Iš dalies nesutinku5.Visiškai nesutinku
1. Laiko tėkmės dirbant nejaučiu
2. Kai dirbu pamirštu viską aplink
3. Jaučiuosi laimingas/(-a) dirbdamas/(-a) intensyviai
4. Esu/buvau pasinėręs/(-usi) į savo darbus
5. Kai dirbau/dirbu jaučiuosi visiškai įsitraukęs/(-usi)
6. Sunku atsiriboti nuo savo darbo
12. Darbo našumas organizacijoje. Įvertinkite teiginius
1.Visiškai sutinku2.Iš dalies sutinku3.Nei sutinku nei nesutinku4.Iš dalies nesutinku5.Visiškai nesutinku
1. Dirbant nuotoliu darbą atlikote/atliekate greičiau, nei įprastoje darbo aplinkoje
2. Puikiai susidorojate su pokyčiais, kurie turi įtakos Jūsų darbo procesams
3. Dirbdamas/(-a) nuotoliu neatsiliekate nuo bendrų komandos rezultatų
4. Dirbdamas/(-a) nuotoliu galite atlikti/atlikote daugiau Jums pavestų užduočių nei dirbant įprastoje darbo aplinkoje
13. Kaip manote, kas Jums padėtų dirbant nuotoliu, likti įsitraukus į organizacijos veiklą?Privalomas