NUOTAIKŲ PERTEIKIMAS, PANAUDOJANT DAILĖS RAIŠKOS PRIEMONES VAIKŲ DARŽELYJE

Gerbiami pedagogai, esu Vilniaus kolegijos, pedagogikos fakulteto, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programos absolventė. Rašau baigiamąjį darbą tema: „Nuotaikų perteikimas, panaudojant dailės raiškos priemones vaikų darželyje“ ir atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti kokiomis dailės raiškos priemonėmis dirba pedagogai ikimokyklinėse įstaigose, bei kaip tai yra naudinga ugdant vaikus. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti ir pateikti bakalauro baigiamajame darbe. 

 Būsiu dėkinga, jei atsakysite į šiuos klausimus. Anketa yra anoniminė.

Pic
11. Ar stengiatės dailės raiškos priemonėmis atskleisti vaikų nuotaiką? Taip/ Ne/ Kartais ir kodėl?
TAIP. TAI LABAI IDOMU IR KURYBINGA
Taip, nes galime izvelgti piesiniuose daug idomiu dalyku
ne
ne nes tai priklauso nuo pačių vaikų
Kartais, kad jiems padėtumėme jaustis geriau.
ne
Ne. Mna tai nesvarbu
Taip, nes tuomet daugiau su vaikais yra bendraujama, diskutuojama. Analizuojant vaikų piešinius galime įžvelgti jų emocinę būseną ir reikalui esant jiems padėti, paguosti, taip pat ir kartais pasidžiaugti.