Nugaros skausmus patiriančių pacientų slaugos ypatumai

Gerbiamas respondente,

   Esu Alytaus kolegijos, sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto, Sveikatos mokslų ir technologijų katedros IV kurso studentė. Rašau bakalaurinį darbą, todėl kviečiu  Jus prisidėti prie vykdomo tyrimo, kurio tikslas įvertinti nugaros skausmus patiriančių pacientų slaugos ypatumus. Prašau įdėmiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti Jums tinkamą atsakymą.. Anketa yra anoniminė. Visa joje pateikta informacija yra konfidenciali. Gauti duomenys bus panaudojami tik moksliniais tikslais.

      Dėkoju už nuoširdžius atsakymus.

Kokie kiti pirmieji jūsų veiksmai, kai į skyrių paguldomas pacientas?
Pasiento apklausa, medikamentų paskyra, rengenas
AKS, ŠSD, kraujo tyrimas
AKS, ŠSD
AKS, ŠSD
Tyrimų paėmimas
ŠSD, AKS, kraujo tyrimas
AKS, kraujo tyrimas
AKS, kraujo tyrimas
AKS, ŠSD
AKS, kraujo tyrimas, temperatūros matavimas
Kita
Kraujo tyrimai, AKS
Atvykimo metu pacientas turi užpildyti klausimyną, sutikimą
Paciento supažindinimas su ligoninės taisyklėmis
Užpildyti dokumentaciją
Dokumentuoti paciento atvykimą, užpildyti sutikimus
EKG.AKS
Kraujo tyrimų paėmimas ir vaistų lasinimas, leidimas
Prisistatyti pacientui ir supažindinti su skyriuje esančiais pacientui svarbiais objektais palata, VC, procedūrų kab, slaugytojų postais, gyd kab ir kt.), įsitikinti, kad pacientas suprato
Suleisti paskirtus vaistus
bendravimas su pacientu, jo poreikių išsiaiškinimas
Prisistatymas, gydytojo paskirimų atlikimas, slaugos anamnezės užrašymas , supažindinimas su visaus taisyklėmis. ir t.t.
Supažindinimas su vidaus tvarkos taisyklėmis.
Gydytojo paskyrimų nurodymas. Dirbu reanimacijoje
Skausmo skalės vertinimas.
Slaugos istorijos pildymas
Paciento stacionarizavimas, supažindinimas su skyriaus vidaus tvarka
Paciento supažindinimas su skyriaus taisyklemis, skausmo vertinimas pagal skausmo skalę žodinę ar skaičių, slaugos intervencijos.
AKS,pulso, saturacijos,temperatūros matavimas.
Apklausa
Apžiūra
Dirbu skubiosios med. pagalbos slaugos specialistė ( GMP ).
Susipažinimas