Userragana75
Vieša
Pranešti

Neregys visuomenės akimis

Tokia pati apklausa buvo vykdoma 1990 metais. Šios apklausos tikslas - palyginti, kokiais aspektais ir kaip pasikeitė visuomenės požiūris į neįgaliuosius ir jų galimybes bei galias.

Lyginamąją analizę atlieka Šiaulių universiteto tiflopedagogikos studentė

1. Jūsų amžius?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
2, Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
3. Ar tarp Jūsų šeimos narių, draugų, bendradarbių yra neįgalių žmonių?Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus.
4. Prisiminkite neįgalų žmogų, kurį geriausiai pažįstate, jei neįgalus Jūs pats, kalbėkite apie save. Kokią negalią turi Jūsų pažįstamasis?Privalomas
5. Ar esate matę neregį?Privalomas
6. Ar esate bendravęs su neregiu?Privalomas
7. Kokius bruožus priskirtumėte neregiams?Privalomas
Galimi keli atsakymų variantai.
8. Kur, Jūsų nuomone, turėtų būti ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys regėjimo sutrikimų?Privalomas
9. Kur, Jūsų nuomone, turėtų mokytis vaikai, turintys regėjimo negalią?Privalomas
10. Kaip manote, ar aklieji ir silpnaregiai pajėgūs įgyti aukštąjį išsilavinimą?Privalomas
11. Neregiai ir silpnaregiai, įgiję specialybę, gali dirbti taip pat gerai, kaip ir regintieji.Privalomas
12. Sutikčiau, kad neregys ar silpnaregis vadovautų mano darbo kolektyvui.Privalomas
13. Manau, kad asmenys, turintys regėjimo negalią, lygiomis teisėmis su reginčiaisiais gali dalyvauti visuomenės gyvenime.Privalomas
14. Manau, kad asmenys, turintys regėjimo negalią, gali būti išrinkti į Lietuvos Seimą.Privalomas
15. Manau, kad asmenys, turintys regėjimo negalią, yra išlaikomi valstybės.Privalomas
16, Manau, kad valstybė smenimis, turinčiais regėjimo negalią, rūpinasi pakankamai.Privalomas
17. Manau, kad aklieji ir silpnaregiai turėtų gyventi tik jiems skirtuose mikrorajonuose.Privalomas
18. Kokius žinote įžymius neregius?Privalomas
19. Su kokią negalią turinčiu žmogumi sutikčiau gyventi kaimynystėje?Privalomas
Pasirinkite tik vieną atsakymo variantą.
20. Jei reikėtų įsivaikinti, kokią negalią turintį vaiką įsivaikintumėte?Privalomas
21. Kokios grupės žmones (jei tektų) pasirinktumėte slaugyti ar globoti?Privalomas
Pasirinkite vieną atsakymo variantą.
22. Su kokiomis problemomis susiduria žmogus, turintis regėjimo negalią?
23. Iš kokių informacijos šaltinių Jūs sužinote apie neįgalius žmones ir jų gyvenimą?Privalomas
24. Įvertinkite savo bendravimo su neįgaliaisiais jausmų skalę.
Sunku pasakyti 0Su juo nesinori bendrauti 1234Bendrauju kaip su bet kuriuo kitu žmogumi 5
Nematantis
Negirdintis
Turintis judėjimo negalią
Psichiškai neįgalus