Nepilnamečių orumo apsauga viešose ir privačiose erdvėse

Tyrimas siekia išsiaiškinti, kaip skiriasi žmogaus orumo ir jo žeminimo sąvokos priklausomai nuo amžiaus. Kokias prievartos ir žeminimo formas visuomenė ir jos institucijos toleruoja nepilnamečių atžvilgiu.

Jūsų dabartinis amžius
20
21
23
14
20
32
45
26
38
56 m.
16
21
31
40
19