UserVaidaMo
Results144
Vieša
Pranešti

Nepilnamečių duomenų atskleidimas elektroninių pinigų įstaigoms.

Sveiki,

Esu Vaida Mockevičienė, Mykolo Romerio universiteto magistro studijų studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema: "Lietuvoje veikiančių elektroninių pinigų įstaigų teikiamų paslaugų nepilnamečiams vertinimas". Atlieku tyrimą, kurio tikslas - įvertinti, kokius asmens duomenis reikalaujama pateikti elektroninėms pinigų įstaigoms, norint naudotis paslaugomis (pvz. Paysera vaikams, Revolut Junior ar kitomis e-piniginėmis); tėvų įsigilinimo lygį į šių įstaigų taisykles. 

Ši anketa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik mokslo tikslais, o klausimynas pildomas savanoriškai.

Pagarbiai,

Vaida Mockevičienė. 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokia yra Jūsų lytis?Privalomas
2. Kokiai amžiaus grupei priklausote?Privalomas
3. Kokio tipo gyvenvietėje gyvenate?Privalomas
4. Koks Jūsų vaikų amžius?Privalomas
5. Ar Jūs (arba Jūsų vaikai) naudojatės elektroniniais pinigais?Privalomas
6. Ar Jus domina, kokie Jūsų (arba Jūsų vaikų) duomenys yra tvarkomi, kas juos tvarko, kaip jie tvarkomi ir saugomi?Privalomas
7. Ar prieš sudarydami sutartį su finansų įstaigomis gilinatės į privatumo politikos dalį?Privalomas
8. Ar žinote, kokius Jūsų (arba Jūsų vaikų) duomenis kaupia ir tvarko elektroninių pinigų įstaigos?Privalomas
9. Ar žinote, kam ir kokiais tikslais yra (arba gali būti) perduodami asmens duomenys?Privalomas
10. Kaip manote, kokius nepilnamečio asmens duomenis reikia pateikti, norint atidaryti elektroninių pinigų sąskaitą vaikui? (gali būti daugiau nei 1 variantas)Privalomas
11. Ar žinote, kiek laiko elektroninės pinigų įstaigos gali saugoti Jūsų (аrba Jūsų vaikų) duomenis?Privalomas
12. Pažymėkite, kokius, Jūsų nuomone, vaiko duomenis kaupia ar apdoroja elektroninių pinigų paslaugas teikiančios įstaigos:Privalomas
13. Ar sutinkate su teiginiais:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Naudojimasis el. pinigais vaiką ugdo atsakingiau elgtis su finansais.
Elektroniniais pinigais yra saugiau atsiskaityti / disponuoti.
Naudojimasis elektroniniais pinigais gali padėti apsaugoti vaiką nuo žalingos informacijos.
Elektroniniai pinigai gali būti kaip priemonė auklėti vaikus.
Elektroninių pinigų įstaigos (arba specializuoti bankai) gali tvarkyti tokius pačius vaiko duomenis kaip ir suaugusiojo.
Elektroninių pinigų aplikacijos turėtų galėti rinkti vaiko telefone esančią informaciją.
Elektroninių pinigų paslaugų teikėjas, tėvų ar globėjų prašymu, gali sunaikinti visus apie vaiką turimus duomenis.
Elektroninių pinigų vaikams paslaugų teikėjas privalo aiškiai ir suprantamai išdėstyti, kokie duomenys yra kaupiami.
Elektroninių pinigų vaikams paslaugų teikėjas privalo aiškiai ir suprantamai išdėstyti, kokiais tikslais yra naudojami sukaupti duomenys.
Elektroninių pinigų vaikams paslaugų teikėjas gali keistis sukauptais duomenimis su partneriais (pvz. rinkodaros tikslais).
Elektroninių pinigų vaikams paslaugų teikėjas gali nesudaryti sąlygų tėvams ar globėjams susipažinti su apie vaiką sukauptais duomenimis.
Elektroninių pinigų vaikams paslaugų teikėjas neprivalo atskleisti vaiko duomenų trečiosioms šalims.
Elektroninėje erdvėje užsakant paslaugas nustatyti nepilnamečio asmens tapatybę nėra sudėtinga.
14. Kaip manote, kokių principų turi laikytis finansų įstaigos, tvarkydamos nepilnamečių asmenų duomenis (galima pasirinkti daugiau nei vieną variantą):Privalomas
15. Kaip manote, kas yra svarbu finansų įstaigoms, prašant savo klientų pateikti informaciją? (gali būti daugiau nei 1 variantas):Privalomas
16. Kaip manote, kas yra svarbu klientams, gavusiems finansų įstaigos prašymą pateikti (atnaujinti) informaciją? (gali būti daugiau nei 1 variantas)Privalomas
17. Kaip manote, kokios rizikos gali kilti vaikui naudojant elektroninius pinigus:Privalomas
18. Trumpai įvardykite, kokie, jūsų nuomone, galėtų būti elektroninių pinigų paslaugų vaikams privalumai?Privalomas
19. Trumpai įvardykite, kokie, jūsų nuomone, galėtų būti elektroninių pinigų paslaugų vaikams trūkumai?Privalomas
20. Kaip manote, kuri įstaiga prižiūri, kad finansų įstaigos tvarkingai apdorotų kaupiamus asmens duomenis:Privalomas
21. Ar Jums yra žinoma kokiais teisiniais pagrindais finansų įstaigos nustato rinktinus ir tvarkytinus asmens duomenis apie vaikus?Privalomas
22. Jei ankstesniame klausime pažymėjote atsakymą - „Taip“, įvardinkite kuriais. Jei atsakėte - „Ne“, eikite prie kito klausimo.
23. Ar žinote į kokią instituciją reiktų kreiptis įtariant asmens duomenų privatumo pažeidimus?Privalomas
24. Kaip manote, ar duomenų valdytojai yra pakankamai kontroliuojami atsakingų institucijų?Privalomas
25. Ar manote, jog finansų įstaigoms turėtų būti privaloma skelbti informaciją, kuri pateisina renkamų duomenų kiekį?Privalomas
26. Kaip Jūsų nuomone būtų galima didinti duomenų valdytojų skaidrumą teikiant finansines paslaugas?Privalomas