Neįgalių žmonių motyvacija mobilumui ir mobilumo įtaka nedarbui

Transportas ir su juo susijusi infrastruktūra iki dabar nėra galutinai pritaikyti tiems visuomenės atstovams, kurių mobilumas yra ribotas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiai nuskriaustųjų, įskaitant neįgaliuosius, užimtumo skirtumams.

Autonominiai automobiliai galėtų užtikrinti neįgaliųjų darbingumą, nes jais žmonės, turintys judėjimo negalią, galėtų būti transportuojami į darbo vietą ir iš jos, ypač žinant kaip prastai neįgaliesiems pritaikytas viešasis transportas. Tokie veiksmai palengvintų neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką, mažintų bedarbių skaičių, išmokamas pašalpas, kompensacijas transportui, didintų įplaukas į valstybės biudžetą, formuotų pozityvesnį visuomenės požiūrį į neįgaliuosius asmenis ir mažintų jų socialinę atskirtį.

Šia apklausa siekiu ištirti kokia tikslinės grupės dalis būtų suinteresuota naudotis valstybės subsidijuojamais autonominiais automobiliais, jei šie būtų skirti žmones gabenti į darbo vietą ir iš jos, norint skatinti neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką. 

Kokių priemonių būtų galima imtis žmogaus su fizine negalia gyvenimo kokybei gerinti?
Keisti socialinių įmonių įstatymą, kad sumažėtų neįgaliųjų fiktyvus įdarbinimas arba išnaudojimas (nes dauguma įmonių įdarbina bet nesudaro sąlygų tokių kaip įvažiavimas ir pan.)
Jei įmanoma ir tai pastebima anksti, tokiems žmonėms reiktų daryti abortą. Valstybė turi padėti žmonėms, kurių negalia gali būti pataisoma arba negali būti matoma kol žmogus dar negimęs.
Įrengimas laiptinių
Neref
Keisti požiūrį į žmones su negalia.
Mazinti mokesciui transportui (viesasis transportas, nuosavas auto). Nemoketi uz lifta daugiabuciuose. Sumazinti mokescius gyvenimiskiems poreikiams (vandeniui, elektrai ir pan.)
daugiau darbo vietų
Platinti įėjimus į daugumą įstaigų
a
Pastatu irengimas
Aplinkos pritaikymas visur
Imtis priemonių, kad darbdaviai neišnaudotų neįgalių žmonių dėl gaunamų kompensacijų
kurti darbo vietas distanciniam darbui, distancinis mokymas
Suteiktas darbas
Didinti invalidumo išmokas ir gerinti infrastruktūrą mieste
Teisės aktų pakeitimai
Pritaikyti infrastruktūrą, t.y. autobusus, šaligatvius, pastatus
Labiau pritaikyti aplinką – tai yra statyti pastatus, kuriems jokio pritaikymo nereikėtų. Prekybos centrai įrodė, kad laiptai nėra būtini. Taip pat trūksta erdvės, platesnių durų – aš su paprastu vežimėliu dažnai vos pravažiuoju pro duris, į tualetus, tai bijau pagalvoti kas bus, kai turėsiu naudoti elektrinį vežimėlį, kurie dar 10 cm ar pan. platesni.. :/
Jeigu žmogus turi fizinę negalią ir nori rūpintis savo sveikata - jam mažai šansų, kad tai toleruos darbdavys. Poliklinikose šiuo metu praleidžiu 2-3 dienas per savaitę. Reabilitacijos atsisakiau dėl tų pačių priežasčių. Dar dirbu, nors ieškau kito darbo. Darbdavys labai nepatenkintas, kad tiek daug laiko praleidžiu polliklinikoje. Tai varo į neviltį. Jeigu būtų solidesnės pajamos iš valstybės - lengviau būtų gyventi, būtų galima kartais leisti sau ir į privačią polikliniką nueiti.