Neįgalių žmonių motyvacija mobilumui ir mobilumo įtaka nedarbui

Transportas ir su juo susijusi infrastruktūra iki dabar nėra galutinai pritaikyti tiems visuomenės atstovams, kurių mobilumas yra ribotas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiai nuskriaustųjų, įskaitant neįgaliuosius, užimtumo skirtumams.

Autonominiai automobiliai galėtų užtikrinti neįgaliųjų darbingumą, nes jais žmonės, turintys judėjimo negalią, galėtų būti transportuojami į darbo vietą ir iš jos, ypač žinant kaip prastai neįgaliesiems pritaikytas viešasis transportas. Tokie veiksmai palengvintų neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką, mažintų bedarbių skaičių, išmokamas pašalpas, kompensacijas transportui, didintų įplaukas į valstybės biudžetą, formuotų pozityvesnį visuomenės požiūrį į neįgaliuosius asmenis ir mažintų jų socialinę atskirtį.

Šia apklausa siekiu ištirti kokia tikslinės grupės dalis būtų suinteresuota naudotis valstybės subsidijuojamais autonominiais automobiliais, jei šie būtų skirti žmones gabenti į darbo vietą ir iš jos, norint skatinti neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką. 

Darbo pobūdis:
Socialinė darbuotoja
Universiteto dėstytoja
mokausi
tekstų rašymas
aptarnavimo
Mokausi
Pagalbinis darbuotojas
Gydytoja
Vadyba
Slauga
dinderio mušimas
dispečėris
Neįgaliųjų NVO
būti namuose
ūkininkas
gamyb
Su neįgaliaisiais
šiuo metu nedirbu
-
reklamos dizainas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Apskaitininkė
Kompiuteriai
Vadovo darbas
maketuotoja
Dirbau gimnazijos raštinės vedėja
Nedarbinga
valstybės tarnyba