UserIngridaKu
Results185
Privati
Pranešti

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi situacijos Klaipėdos mieste tyrimas

Gerbiamas Klaipėdos miesto gyventojau,

Maloniai prašome dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi situacijos Klaipėdos mieste tyrime.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems negu 18 metų asmenims.

Šio tyrimo tikslas yra įvertinti, kaip pasikeitė Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi situacija (gyventojų poreikiai ir dalyvavimas neformaliajame švietime bei informacijos prieinamumas Klaipėdos miesto bendruomenei dėl neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų). Tyrimą Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro užsakymu atlieka UAB „Inlinen“.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Anketa yra anonimiška, visi Jūsų pateikti duomenys bus naudojami tik statistiškai apibendrinti, palyginti ir moksliškai interpretuoti.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis
Pažymėkite tinkamą atsakymą:
2. Jūsų amžius
Įrašykite metus:
3. Jūsų tautybė
Pažymėkite tinkamą atsakymą arba įrašykite savąjį:
4. Jūsų išsilavinimas
Pažymėkite tinkamą atsakymą:
5. Jūsų socialinė padėtis
Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
6. Įvertinate savo lietuvių kalbos gebėjimus
Pažymėkite kiekvienoje eilutėje vieną tinkamą atsakymą:
NegebuSilpnaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Suprantu
Kalbu
Skaitau
Rašau
7. Ar per paskutinius dvejus metus dalyvavote neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklose?
Pažymėkite tinkamą atsakymą:
8. Kokios kliūtys / sunkumai Jums trukdo mokytis arba iškyla mokantis?
Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
9. Kiek lėšų galėtumėte skirti savo mokymuisi per metus?
Pažymėkite kiekvienoje eilutėje vieną tinkamą atsakymą:
Negaliu skirti lėšųIki 100 EurIki 200 EurIki 500 EurIki 1000 EurDaugiau nei 1000 Eur
Mokymuisi, susijusiam su profesija
Mokymuisi, susijusiam su asmeniniais interesais
10*. Kas buvo mokymų, kuriuose dalyvavote per pastaruosius dvejus metus, vykdytojas?
Jeigu į 7 klausimą atsakėte „Ne“, prašome į 10*, 11* ir 12* klausimus neatsakyti (pereikite prie tolimesnių klausimų). Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
11*. Kokių krypčių mokymuose mokėtės per paskutinius dvejus metus?
Jeigu į 7 klausimą atsakėte „Ne“, prašome į 10*, 11* ir 12* klausimus neatsakyti (pereikite prie tolimesnių klausimų). Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
12*. Iš kokių lėšų buvo apmokėtas Jūsų mokymasis?
Jeigu į 7 klausimą atsakėte „Ne“, prašome į 10*, 11* ir 12* klausimus neatsakyti (pereikite prie tolimesnių klausimų). Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
13. Kaip dažnai ir kokiu tikslu dalyvaujate mokymuose?
Pažymėkite kiekvienoje eilutėje vieną tinkamą atsakymą:
NedalyvaujuDalyvauju kartą per mėnesįDalyvauju kartą per tris mėnesiusDalyvauju kartą per pusmetįDalyvauju kartą per metusDalyvauju kartą per du metus
1. Siekiant išlikti darbo rinkoje
2. Siekiant plėsti žinias ir tobulinti įgūdžius, geriau atlikti darbą
3. Siekiant grįžti į darbo rinką
4. Esu priverstas (-a) pagal užimamas pareigas
5. Reikia pažymėjimo
6. Siekiant plėtoti asmeninius interesus
7. Siekiant plėtoti savo kultūrinius interesus
8. Sutinku naujų žmonių / proga pabendrauti
9. Patinka mokytis
14. Apibendrintai įvertinkite dalyvavimo mokymuose patirtį balais nuo 1 iki 10 (1 – labai blogai, 10 – puikiai).
Įrašykite balus:
15. Kokių neformaliojo suaugusiųjų krypčių mokymuose pageidautumėte įgyti žinių?
Pažymėkite atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
16. Kokia mokymosi forma Jums yra priimtiniausia?
Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
17. Kokia mokymosi vieta Jums yra priimtiniausia?
Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
18. Ar žinote apie galimybę Jūsų savarankiškai įgytas žinias įvertinti (formalizuoti) ir gauti kompetenciją liudijantį dokumentą (pažymėjimą, leidimą)?
Pažymėkite kiekvienoje eilutėje vieną tinkamą atsakymą:
NežinauKažką girdėjauŽinauŽinau tiksliai
1. Kas tai daro (institucijos, įstaigos)
2. Kiek tai kainuoja (kaina)
3. Kiek trunka (procesas)
19. Ar norėtumėte, kad Jūsų savarankiškai įgytos žinios ir įgūdžiai būtų pripažinti formaliuoju būdu (išduodant pripažįstamą dokumentą)?
Pažymėkite tinkamą atsakymą:
20. Nurodykite, iš kur gaunate informacijos apie įvairius mokymus?
Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį:
21. Su kuo tariatės rinkdamiesi mokymus, spręsdami dėl dalyvavimo mokymuose?
Pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (-us) arba įrašykite savąjį: