Userkob.ruta
Results288
Vieša
Pranešti

NEFINANSINIŲ MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ POVEIKIS SKIRTINGŲ DARBUOTOJŲ KARTŲ PASITENKINIMUI DARBU

Gerb. Respondente,

Esu Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto magistrantūros studijų studentė ir šiuo metu atlieku magistrinio darbo tyrimą, kurio tikslas yra ištirti nefinansinių motyvavimo priemonių poveikį skirtingų darbuotojų kartų pasitenkinimui darbu. Ši anketa yra anoniminė, taigi bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo rezultatai. Kad tyrimas būtų sėkmingas, labai prašau, atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus kuo tiksliau. Atsakydami į šią anketą Jūs užtruksite iki 20 min. Dėkoju už Jūsų laiką ir atsakymus.

 

ANKETOS PILDYMO INSTRUKCIJA: Perskaitę teiginius, pateiktus lentelėse, juos įvertinkite. Prie kiekvieno teiginio žymėkite tik vieną, labiausiai Jūsų situaciją atitinkantį atsakymo variantą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Šiame anketos bloke siekiama išsiaiškinti psichologinių motyvavimo priemonių taikymo dažnumą Jūsų esamoje darbovietėje. Pateikiamoje lentelėje įvertinkite kiekvieną iš pateiktų teiginių apie psichologines motyvavimo priemones pažymėdami vieną iš atsakymų variantų. Prie kiekvieno teiginio žymėkite tik vieną, labiausiai Jūsų situaciją atitinkantį atsakymo variantą.Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Mano vadovai aiškiai nustato užduoties/projekto įvykdymo terminus
Mano vadovas reikalauja iniciatyvumo
Turiu prieigą prie duomenų/informacijos reikalingų mano užduotims atlikti
Savo projekto įgyvendinimui turiu iš anksto sudarytą užduočių vykdymo planą ir terminus
Mano vadovai drąsina tinkamai atlikti man pavestas užduotis
Esu informuojamas apie pasikeitimus, sprendimus ir tolimesnius planus dėl mano ateities
Vadovai aiškiai pasako, ko yra tikimasi iš manęs vykdant užduotis/projektus
Iš vadovų gaunu viešą pagyrimą už sėkmingai įvykdytą projektą/užduotį
Iš vadovų gaunu reikiamą pagalbą vykdant man pavestas užduotis
Mano organizacijoje vadovai imasi iniciatyvos spręsti susidariusias konfliktines situacijas
Organizacijoje, kurioje dirbu, galiu išlaikyti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą
Šiame anketos bloke siekiama išsiaiškinti socialinių motyvavimo priemonių taikymo dažnumą Jūsų esamoje darbovietėje. Pateikiamoje lentelėje įvertinkite kiekvieną iš pateiktų teiginių apie socialines motyvavimo priemones pažymėdami vieną iš atsakymų variantų. Prie kiekvieno teiginio žymėkite tik vieną, labiausiai Jūsų situaciją atitinkantį atsakymo variantą.Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Aš esu informuojamas apie paaukštinimo galimybes savo organizacijoje
Mano organizacijoje paaukštinimo procesas yra skaidrus darbuotoju atžvilgiu
Žinau, kokių kriterijų reikia norint būti paaukštintu savo organizacijoje
Vadovai išsako konstruktyvią kritiką už mano atliktą darbą
Mano organizacijoje vykdomi metiniai pokalbiai
Mano organizacija darbuotojus siunčia į profesinio tobulinimosi mokymus
Mano organizacijos vadovai aiškiai išdėsto kokie mokymai ir kokiu tikslu yra suteikiami darbuotojui
Mokymai yra pritaikyti individualiai prie mano asmeninių poreikių ir gebėjimų
Mokymai, į kuriuos organizacija mane įtraukia, man yra įdomūs ir naudingi
Šiame anketos bloke siekiama išsiaiškinti fizinių motyvavimo priemonių taikymo dažnumą Jūsų esamoje darbovietėje. Pateikiamoje lentelėje įvertinkite kiekvieną iš pateiktų teiginių apie fizines motyvavimo priemones pažymėdami vieną iš atsakymų variantų.Prie kiekvieno teiginio žymėkite tik vieną, labiausiai Jūsų situaciją atitinkantį atsakymo variantą.Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Mano organizacija darbuotojus aprūpina visomis reikiamomis darbo priemonėmis (kompiuteris,telefonas, darbo vieta, kanceliarinės priemonės)
Mano organizacijoje darbuotojams siūloma nemokama kava/arbata/vaisiai
Mano organizacija aprūpina darbuotojus įmonės atributika (marškinėliai, puodelis, t.t.)
Mano organizacijoje man suteikiamas lankstus darbo grafikas
Aš turiu nustatytą aiškios trukmės pietų pertrauką
Mano organizacija nedirba švenčių laikotarpiu ( Šv. Kalėdos, valstybinės nedarbo dienos, kt.)
Savo darbą galiu vykdyti iš namų pagal susitarimą
Mano organizacija suteikia galimybę nemokamai parkuotis savo automobilį prie darbovietės
Mano organizacijoje užtikrinamas darbo aplinkos saugumas
Savo organizacijoje turiu galimybę naudotis poilsio patalpomis
Šiame anketos bloke siekiama išsiaiškinti kiek esate patenkinta (-as) savo esama darboviete. Pateikiamoje lentelėje įvertinkite kiekvieną iš pateiktų teiginių apie Jūsų pasitenkinimą darbu pažymėdami vieną iš atsakymų variantų. Prie kiekvieno teiginio žymėkite tik vieną, labiausiai Jūsų situaciją atitinkantį atsakymo variantą.Privalomas
Visiškai nesutinkuVidutiniškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVidutiniškai sutinkuVisiškai sutinku
Jaučiu, kad už savo darbą gaunu tinkamą atlyginimą
Mano darbe yra per mažai paaukštinimo galimybių
Mano tiesioginis vadovas pakankamai kompetentingai atlieka savo darbą
Nesu patenkintas (-a) privilegijomis (tuo, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gaunu už savo darbą
Kai gerai atlieku darbą, jaučiuosi pripažintas (įvertintas)
Daugybė taisyklių ir procedūrų apsunkina darbo atlikimą
Man patinka žmonės, su kuriais dirbu
Kartais jaučiu, jog mano darbas bereikšmis
Komunikavimas (su darbu susijusios informacijos perteikimas) šioje organizacijoje yra veiksmingas (efektyvus)
Atlyginimai didėja pernelyg retai ir per mažai
Tie, kurie gerai atlieka savo darbą, turi didelę galimybę būti paaukštinti
Mano tiesioginis vadovas nėra teisingas mano atžvilgiu
Privilegijos (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gauname, yra tokios pat geros, kaip ir kitose organizacijose
Nejaučiu, jog mano atliekamas darbas būtų vertinamas (pripažįstamas)
Biurokratizmas retai trukdo mano pastangoms gerai atlikti darbą
Manau, jog dėl bendradarbių kompetencijos stokos, man tenka dirbti sunkiau
Man patinka tai, kuo užsiimu savo darbe
Man neaiškūs šios organizacijos tikslai
Jaučiuosi neįvertintas (-a) savo organizacijos (darbdavių), kai pagalvoju apie savo atlyginimą
Žmonės čia pasiekia tiek pat, kaip ir kitose organizacijose
Mano tiesioginis vadovas per mažai domisi savo pavaldinių jausmais
Privilegijos, kurias gauname (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), yra teisingos
Čia dirbantieji gauna mažokai apdovanojimų (paskatinimų)
Aš turiu atlikti per daug darbų
Man patinka mano bendradarbiai
Dažnai jaučiu, kad nežinau kas vyksta organizacijos viduje
Didžiuojuosi savo darbu
Esu patenkintas (-a) savo algos pakėlimo galimybėmis
Kai kurių privilegijų (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), mes negauname, nors turėtume gauti
Man patinka mano tiesioginis vadovas
Mano darbe pernelyg daug kanceliarinio darbo (popierizmo)
Jaučiu, jog mano pastangos nėra deramai atlyginamos
Esu patenkintas ( -a) savo paaukštinimo galimybėmis
Mano darbe pernelyg daug konfliktų ir ginčų
Mano darbas man yra malonus
Darbo užduotys nėra pakankamai išaiškinamos.
Sektorius, kuriame dirbatePrivalomas
Veiklos sritisPrivalomas
Organizacijos, kurioje dirbate, dydisPrivalomas
Jūsų darbo stažasPrivalomas
Ar užimate vadovaujančias pareigas?Privalomas
Jūsų amžius (Įrašykite tik skaičiais, pvz.: 20 )Privalomas