UserDP12
Results2
Vieša
Pranešti

Ne pelno organizacijų marketingo strategijos

Šia apklausa norima sužinoti žmonių nuomonę apie jų patirtį pasirenkant ne pelno organizacijas remti. Prašome atsakyti į pateiktus 25 testo klausimus. Anketa yra anoniminė. Ačiū

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų gyvenamoji vieta:
4. Jūsų statusas:
5. Jūs save apibūdintumėte gyvenantį kaip:
6. Kaip dažnai remiate ne pelno organizacijas?
7. Ar pakanka Jūsų poreikius ir lūkesčius atitinkančių ne pelno organizacijų Lietuvoje?
8. Jus paskatina remti:
Visiškai neskatinaVisiškai skatina
a) siekis prisidėti prie organizacijos kilnių tikslų ir tuo pačiu įsigyjant ne pelno organizacijos siūlomą paslaugą ar produktą patenkinti savo poreikius
b) tik nuoširdus noras padėti
c) pilietinė, moralinė pareiga
d) noras pasijusti reikšmingu
e) reklamos, žiniasklaidos įtaka
f) didžiųjų švenčių laikotarpis
9. Jūsų manymu, ne pelno organizacijoms labiau padėtų pritraukti auditorijos dėmesį ir paskatintų remti:
Visiškai nesutinkuVisiškai sutinku
a) viešinamos veiklos finansinės ataskaitos, skaidrumas
b) didesnis dėmesys asmeniškai į potencialų rėmėją
c) žinomumas visuomenėje, geros reputacijos organizacijos įkūrėjas-atstovas
d) visuomenėje žymių, nusipelniusių žmonių įtraukimas į veiklą
e) informacijos viešinimas, kokiems tikslams bus panaudojama parama ir kiek išteklių tam reikia
f) siekimas sudominti, įtraukti prisidėti prie kilnių tikslų, o ne maldavimas
10. Pasirenkate organizacijas rėmimui:
Visiškai nesutinkuVisiškai sutinku
a) kurios siūlo Jūsų poreikius patenkinančias paslaugas ar produktą
b) kurios yra žinomiausios savo mastu
c) kurios mažiausios ir mažai žinomos
d) kurios labiausiai reklamuojasi
e) kurios tiesiogiai kreipėsi į Jus savo marketingo kanalais
f) kurioms atstovauja visuomenėje žymūs žmonės
g) kurias rekomendavo draugai, giminės ar pažįstami žmonės
h) atsitiktinai
11. Remtumėte tokią ne pelno organizaciją, kuri yra iš sektoriaus:
Visiškai neVisiškai taip
a) sporto
b) socialinės globos ir rūpybos
c) kultūros
d) religinio
e) švietimo
f) sveikatos apsaugos
12. Remtumėte tokią ne pelno organizaciją, kuri atstovauja:
Visiškai neVisiškai taip
a) vaikams
b) neįgaliesiems
c) seneliams
d) kaliniams
e) priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų
f) sergantiems
g) tautines mažumas
h) socialinės rizikos žmonėms
i) našlaičiams
13. Jūs pasirenkate remti:
14. Jūsų parama:
15. Jei praeitame klausime pasirinkote atsakymą c, pereikite prie sekančio klausimo. Jei pasirinkote a arba b atsakymą, prieš perkant atsižvelgiate, ar:
Visiškai neVisiškai taip
a) palanki kainodara
b) gera kokybė
c) palankios sąlygos įsigyti
d) organizacija patikima, viešina veiklos ataskaitas
e) turi daug teigiamų atsiliepimų
16. Suteiktos paramos forma:
17. Kokiai sričiai priklausė Jūsų paremta (os) ne pelno organizacija (os)?
18. Kokiai teisinei formai priklausė Jūsų paremta (os) ne pelno organizacija (os)?
19. Sužinojote apie savo pasirinktą (as) organizaciją (as)?
20. Ar pakankamai gavote informacijos apie remiamą (as) organizaciją (as)? (Jos tikslus, veiklą ir pan.)
21. Jūsų bendras pasitenkinimas po rėmimo:
Labai mažasLabai didelis
Įvertinkite:
22. Ne pelno organizacijos Jūsų dėmesį patraukia:
Visiškai nesutinkuVisiškai sutinku
a) televizijoje
b) interneto portaluose
c) socialiniuose tinkluose
d) radijuje
e) spaudos leidiniuose
f) pardavimo vietose (skrajutės, kuponai, dovanos)
g) dalyvaujant seminaruose, konferencijose, renginiuose
h) parodose, mugėse, koncertuose
i) viešoje lauko erdvėje (reklama stotelėse, ant transporto priemonių ir pan.)
23. Norimą informaciją apie ne pelno organizaciją sužinoti rinktumėtės:
Visiškai neVisiškai taip
a) kontaktiniu organizacijos telefonu, el. paštu
b) organizacijos tinklapį
c) socialinius tinklus
d) organizacijos renginių metu
e) spaudos leidinius
24. Didžiųjų švenčių metu pastebite labiau suaktyvėjusį ne pelno organizacijų marketingą įvairiais kanalais:
Visiškai neVisiškai taip
Įvertinkite:
25. Koks, Jūsų manymu, turėtų būti pirminis ne pelno organizacijų paramos šaltinis?