Userangele01
Results10
Vieša
Pranešti

Muziejų elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonių poveikis vartotojų lojalumui

Gerbiamas respondente, dėkoju Jums už laiką, kurį, tikiuosi, dalyvaudami šiame tyrime prisidėsite prie Lietuvos muziejų veiklos tobulinimo. Šį tyrimą atlieka Vilniaus universiteto Meno vadybos magistrantė Angelė Sabaliauskaitė. Jūsų atsakymai  yra labai svarbūs rengiant magistro baigiamąjį darbąMuziejų elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonių poveikis vartotojų lojalumui“. Prašau pareikšti nuomonę apie Lietuvos muziejuose taikomas elektroninės rinkodaros priemones ir kokį poveikį jos (ne)darbo vartotojų lojalumui. Užpildę anketą, spauskite „siųsti“.

Ačiū.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kaip dažnai lankotės Lietuvos muziejuose?
2. Kodėl lankotės muziejuose?
3. Iš kur sužinote informaciją apie renginius muziejuose?
4. Ar dalyvaudami muziejaus organizuojamose veiklose gaunate naudos?
5. Įvertinkite teiginį, jog muziejuje vartotojas gauna naudą? Vertinkite 5-balėje sistemoje. (5 - labai pritariu, 4 - pritariu, 3 – nei pritariu, nei nepritariu, 2 - nepritariu, 1 – visai nepritariu).
6. Ar rekomenduojate aplankyti muziejų kitiems? Vertinkite 10-balėje sistemoje. (10 – stipriausias pritarimas, 1 – visiškas nepritarimas).
7. Kokiu būtu išreiškiate rekomendaciją?
8. Ar rekomenduojate aplankyti muziejaus interneto svetainę kitiems? Vertinkite 10-balėje sistemoje. (10 – stipriausias pritarimas, 1 – visiškas nepritarimas).
9. Kokios informacijos ieškojote muziejaus interneto svetainėje?
10. Ar apsilankymas muziejaus interneto svetainėje paskatino Jus apsilankyti muziejuje?
11. Ar pakartotinai apsilankote Lietuvos muziejuose?
12. Kodėl pakartotinai nesilankote muziejuje? (atsakykite, jei į 11 klausimą atsakėte „ne“).
13. Ar pakartotinai apsilankote Lietuvos muziejų interneto svetainėse?
14. Kodėl pakartotinai apsilankote Lietuvos muziejų interneto svetainėse?
15. Ar esate muziejaus rėmėjų klubo narys?
16. Kodėl esate muziejaus rėmėjų klubo narys? (atsakykite, jei į 15 klausimą atsakėte „taip“).
17. Ar esate diskusijų grupėje ar socialinių tinklų (Facebook) draugų tarpe?
18. Kodėl esate diskusijų grupėje ar socialinių tinklų (Facebook) draugų tarpe? (atsakykite, jei į 17 klausimą atsakėte „taip“).
19. Kokia kitas elektronines komunikacijos priemones naudojatės, ieškodami informacijos apie muziejus:
20. Kokių elektroninės komunikacijos priemonių vartotojams trūksta muziejuose?
21. Kodėl elektroninės komunikacijos priemonių vartotojams trūksta muziejuose?
22. Apibūdinkite, kas yra poveikis vartotojui?
23. Apibūdinkite, kas yra lojalumas?
24. Įvertinkite, kaip paveiktų Jūsų (vartotojo) lojalumą muziejui, jei jis taikytų žemiau pateiktas elektronines komunikacijos priemones. Pažymėkite savo vertinimus ties kiekviena priemone. (5 – labai paveiktų, 4 - daugiau nei vidutiniškai, 3 - vidutiniškai, 2 -beveik nepaveiktų , 1 - nepaveiktų)
reklaminiai skydeliai (banners)
elektroninis paštas (e-mail)
paieškos svetainė (search engine)
naujienų/diskusijų grupė (blog)
naujienlaiškiai (newsletters)
socialiniai tinklai (social network)
vebinarai, vaizdo įrašai, forumai, internetiniai konkursai, žaidimai
virtualios parodos
25. 24 klausime nurodėte, kokios elektroninės komunikacijos priemonės, Jūsų manymu, daro vartotojui didžiausią poveikį (arba labiausiai skatina) pakartotinai lankytis muziejuose? Paaiškinkite, kodėl?
26. Kokia yra Jūsų lytis?
27. Koks yra Jūsų amžius?
28. Koks jūsų socialinis statusas?