UserDaivaMik
Results143
Vieša
Pranešti

Motyvavimo priemonių poveikis skirtingų kartų darbuotojų pasitenkinimui darbu finansines paslauga teikiančiose organizacijose ir kredito įstaigose

Gerb. respondente,

esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Žmogiškųjų išteklių valdymo programos, magistro studijų II kurso studentė. Šiuo metu rašau magistro baigiamąjį darbą, kurio tikslas yra nustatyti koks yra motyvavimo priemonių poveikis skirtingų kartų darbuotojų pasitenkinimui darbu finansines paslaugas teikiančiose organizacijose ir kredito įstaigose.

 Apklausa yra anoniminė. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti  tik moksliniais tikslais.

 

Apklausos trukmė  iki 10 min.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Nurodykite, ar Jus tenkina šie Jūsų darbo aspektai:Privalomas
Netenkina (esu labai nepatenkinta (-as) šiuo darbo aspektu)Labiau netenkina, nei tenkinaNei tenkina, nei netenkinaLabiau tenkina, nei netenkinaTenkina (esu labai patenkinta (-as) šiuo darbo aspektu)
1. Galimybė nuolat būti užsiėmusiam (-ai)
2. Darbe turimas savarankiškumo lygis
3. Galimybė kartais atlikti skirtingus darbus
4. Kaip Jūsų darbas vertinamas visuomenėje
5. Santykiai su vadovais
6. Vadovo kompetencija priimant sprendimus
7. Galimybė daryti tai, kas neprieštarauja sąžinei
8. Galimybė turėti pastovų darbą
9. Galimybė dirbti kitų žmonių labui
10. Galimybė pasakyti žmonėms, ką jie turi daryti
11. Galimybė atlikti užduotis, kuriose galiu panaudoti savo sugebėjimus
12. Kaip praktiškai įgyvendinama organizacijos politika
13. Darbo užmokestis ir darbo krūvis
14. Karjeros galimybės
15. Laisvė priimti sprendimus savarankiškai
16. Galimybė išbandyti naujus būdus darbui (užduočiai) atlikti
17. Darbo sąlygos
18. Santykiai su bendradarbiais
19. Pagyrimas už gerai atliktą darbą
20. Pasitenkinimo jausmas gerai atlikus darbą
2. Prašome atsakyti ar žemiau nurodyti veiksniai, įmonėje, Jūsų nuomone yra tenkinami. Prašome pasirinkti labiausiai Jūsų nuomone atitinkantį atsakymo variantą į kiekvieną teiginį:
1 - Netenkina2 - Labiau netenkina nei tenkina3 - Nei tenkina, nei netenkina4 - Labiau tenkina nei netenkina5 - Tenkina
1. Darbo užmokestis
2. Priedai prie darbo užmokesčio
3. Premijos
4. Darbo užmokesčio sistemos pastovumas
5. Darbo užmokesčio sistemos aiškumas
6. Darbo sąlygos
7. Darbo laikas (grafikas)
8. Socialinės garantijos
9. Nemokamas kasmetinis sveikatos tikrinimas
10. Geras psichologinis mikroklimatas
11. Dėmesys psichologinio mikroklimato formavimui
12. Neformalios šventės, pokalbiai
13. Pakankamas informavimas
14. Bendri susirinkimai
15. Bendradarbių tarpusavio pasitikėjimas ir palaikymas
16. Tinkamas konfliktų sprendimas
17. Vadovai yra lyderiai
18. Tinkamas vadovavimo stilius
19. Vadovų pasitikėjimas darbuotojais
20. Vadovų patikimumas
21. Ne veiksmų, o darbų rezultatų kontrolė
22. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą
23. Individualių pasiekimų įvertinimas
24. Asmeninio indėlio išskyrimas bendruose rezultatuose
25. Atsakomybės ir įgaliojimų suteikimas
26. Įtraukimas į sprendimų, susijusių su tiesioginiu darbu, priėmimą
27. Darbuotojų lūkesčių, susijusių su profesiniu augimu išsiaiškinimas
28. Karjeros galimybės
29. Konkrečių savo profesinio augimo perspektyvų žinojimas
30. Galimybė dirbti įdomų ir atsakingą darbą
31. Galimybė dirbti prasmingą darbą
32. Įgaliojimų priimti savarankiškai sprendimus delegavimas
33. Pakankama informacija apie sprendimus, liečiančius tiesioginį darbą
34. Darbuotojo gyvenimo susiejimas su organizacija
35. Visuotinai išpažįstamų vertybių susiejimas su organizacijos tikslais
36. Aiški darbuotojų mokymosi ir ugdymo koncepcija
37. Pagalba darbuotojams, norintiems mokytis ir ugdyti save
38. Galimybė pastoviai tobulėti, kelti kvalifikaciją
39. Darbuotojai mokosi vieni iš kitų
40. Mokymosi ir tobulėjimo atmosfera įmonėje
3. Prašome atsakyti ar žemiau nurodyti veiksniai įmonėje, Jums yra svarbūs. Prašome pasirinkti labiausiai Jūsų nuomone atitinkantį atsakymo variantą į kiekvieną teiginį:
1 - Nesvarbu2 - Labiau nesvarbu nei svarbu3 - Nei svarbu nei nesvarbu4 - Labiau svarbu nei nesvarbu5 - Svarbu
1. Darbo užmokestis
2. Priedai prie darbo užmokesčio
3. Premijos
4. Darbo užmokesčio sistemos pastovumas
5. Darbo užmokesčio sistemos aiškumas
6. Darbo sąlygos
7. Darbo laikas (grafikas)
8. Socialinės garantijos
9. Nemokamas kasmetinis sveikatos tikrinimas
10. Geras psichologinis mikroklimatas
11. Dėmesys psichologinio mikroklimato formavimui
12. Neformalios šventės, pokalbiai
13. Pakankamas informavimas
14. Bendri susirinkimai
15. Bendradarbių tarpusavio pasitikėjimas ir palaikymas
16. Tinkamas konfliktų sprendimas
17. Vadovai yra lyderiai
18. Tinkamas vadovavimo stilius
19. Vadovų pasitikėjimas darbuotojais
20. Vadovų patikimumas
21. Ne veiksmų, o darbų rezultatų kontrolė
22. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą
23. Individualių pasiekimų įvertinimas
24. Asmeninio indėlio išskyrimas bendruose rezultatuose
25. Atsakomybės ir įgaliojimų suteikimas
26. Įtraukimas į sprendimų, susijusių su tiesioginiu darbu, priėmimą
27. Darbuotojų lūkesčių, susijusių su profesiniu augimu išsiaiškinimas
28. Karjeros galimybės
29. Konkrečių savo profesinio augimo perspektyvų žinojimas
30. Galimybė dirbti įdomų ir atsakingą darbą
31. Galimybė dirbti prasmingą darbą
32. Įgaliojimų priimti savarankiškai sprendimus delegavimas
33. Pakankama informacija apie sprendimus, liečiančius tiesioginį darbą
34. Darbuotojo gyvenimo susiejimas su organizacija
35. Visuotinai išpažįstamų vertybių susiejimas su organizacijos tikslais
36. Aiški darbuotojų mokymosi ir ugdymo koncepcija
37. Pagalba darbuotojams, norintiems mokytis ir ugdyti save
38. Galimybė pastoviai tobulėti, kelti kvalifikaciją
39. Darbuotojai mokosi vieni iš kitų
40. Mokymosi ir tobulėjimo atmosfera įmonėje
4. Jūsų lytis
5. Įrašykite savo amžių
6. Jūsų išsilavinimas
7. Dirbate šioje organizacijoje:
8. Jūsų gyvenamoji vieta
9. Užimamos pareigos: