Usertomeliukas
Results2
Vieša
Pranešti

Motyvacijos reikšmė personalo lojalumui Lietuvos organizacijose - kopija

Gerbiamas (-a) respondente,


Esu Vilniaus universiteto IV-o kurso bakalauro studijų studentas. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kurio tema yra ,,Motyvacijos reikšmė personalo lojalumui Lietuvos organizacijose". Atlikdamas apklausą, siekiu sužinoti dirbančių asmenų motyvacijos bei lojalumo vertinimus bei nustatyti šių dvejų sąvokų tarpusavio ryšį, todėl prašau sąžiningų atsakymų.


Anketa yra anoniminė, tyrimo metu gauti duomenys bus konfidencialūs, o Jūsų atsakymai naudojami tik baigiamajame darbe. 


Iš anksto dėkoju už skirtą laiką bei nuoširdžius atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Įvertinkite savo motyvacijos lygį darbovietėje 5 balų skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku) balų:Privalomas
1 - Visiškai nesutinku2 - Nesutinku3 - Nei sutinku, nei nesutinku4 - Sutinku5 - Visiškai sutinku
1. Darbe jaučiuosi motyvuotas (-a)
2. Manau, kad darbas, kurį aš atlieku, yra vertingas
3. Palaikau itin gerą ryšį su savo tiesioginiu vadovu
4. Aš nuolat sulaukiu atsiliepimų, grįžtamojo ryšio dėl asmeninio darbo
5. Pagarbus vadovo požiūris bei elgesys mane motyvuoja ir skatina dirbti
6. Įmonėje/organizacijoje man suteikiamos karjeros galimybės
7. Savo darbe esu iniciatyvus (-i)
8. Darbe man patikimos svarbios ir aktualios užduotys
9. Stengiuosi galvoti, kaip veiksmingai, produktyviai atlikti savo darbą
10. Man patinka žvelgti į dienos darbus jaučiant, jog jie sėkmingai ir produktyviai atlikti
11. Esu motyvuotas (-a) dėl to, jog nuolat susiduriu su naujais iššūkiais
12. Mane motyvuoja sunkios užduotys, kurias sugebu sėkmingai atlikti
13. Darbovietėje tarpusavio santykiai su kolegomis yra geri, draugiški
14. Mano kolegos vertina mano indėlį komandoje
15. Nėra jokių priežasčių, dėl kurių kyla nepageidaujami konfliktai mano darbo vietoje
16. Dirbdamas (-a) mokausi naujų dalykų, ugdau savo kompetencijas
17. Pajamos, gaunamos iš darbovietės, mane tenkina, todėl esu motyvuotas (-a)
18. Mane motyvuoja tai, kad darbuotojams yra užtikrinamos tinkamos sąlygos darbų atlikimui
19. Darbas, kurį dirbu, yra mano svajonių darbas
2. Įvertinkite lojalumą organizacijai apibūdinančius teiginius 5 balų skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku) balų:Privalomas
1 - Visiškai nesutinku2 - Nesutinku3 - Nei sutinku, nei nesutinku4 - Sutinku5 - Visiškai sutinku
1. Mano vadovai nusipelno mano lojalumo dėl palankaus, malonaus požiūrio į mane
2. Esu lojalus (-i) esamai darbovietei, nes mano vertybės atitinka organizacijos vertybes
3. Nemanau, kad dabar būtų teisinga palikti darbovietę dėl geresnio darbo pasiūlymo kitur
4. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl aš ir toliau dirbu esamoje organizacijoje, yra ta, kad man lojalumas yra svarbus, todėl jaučiu moralinę pareigą ir toliau likti darbovietėje
5. Aš esu pasiryžęs (-usi) dirbti savo darbovietėje ateityje, nes bijau prarasti tai, ką dabar turiu
6. Viena iš nedaugelio rimtų pasitraukimo iš esamos darbovietės pasekmių būtų turimų darbo alternatyvų trūkumas
7. Progai pasitaikius mielai apsvarstyčiau naujas įsidarbinimo galimybes kitoje organizacijoje
8. Aš retai galvoju apie darbo ieškojimą kitoje įmonėje
9. Man būtų labai sunku palikti esamą darbovietę, net jei nebūtų kitos išeities
10. Jaučiu, jog kuo ilgiau esu savo darbovietėje, tuo sunkiau būtų ją palikti
11. Jei nebūčiau esamos darbovietės narys (-ė), būtų liūdna, nes ši organizacija tapo svarbia mano gyvenimo dalimi
12. Atsikėlės (-usi) ryte noriu eiti į darbą
13. Labai džiaugiuosi, kad esu šiandieninės darbovietės narys (-ė), nes manau, jog man tai geriausia vieta dirbti
14. Man tikrai rūpi mano darbovietės likimas
15. Būčiau labai laimingas (-a), jei galėčiau likusią karjeros dalį praleisti esamoje organizacijoje
16. Kai kalbu apie savo organizaciją, dažniausiai sakau „mes“, o ne „jie“
17. Man patinka diskutuoti apie savo organizaciją su žmonėmis už jos ribų
18. Su draugais kalbėdamas (-a) apie organizaciją, kurioje dirbu, apibūdinu ją kaip puikią vietą dirbti bei siekti karjeros tikslų
19. Esu lojalus (-i) savo darbovietei, nes į ją daug investavau, asmeniniu emociniu ir ekonominiu atžvilgiu
20. Sulaukęs (-usi) gerų atsiliepimių apie organizaciją, kurioje dirbu, jaučiu, jog tai, tarsi, asmenininis pagyrimas
21. Kartais atrodo, jog man pradeda nepatikti darbas šiandieninėje mano darbovietėje
3. Kokiame sektoriuje šiuo metu veikia Jūsų įmonė/įstaiga/organizacija?Privalomas
4. Nurodykite Jūsų organizacijos veiklos sektorių:Privalomas
5. Nurodykite Jūsų įmonės/įstaigos/organizacijos dydį:Privalomas
6. Dabartinė Jūsų veiklos sritis organizacijoje:Privalomas
7. Ar šiuo metu einamose pareigose turite pavaldinių?Privalomas
8. Koks Jūsų darbo stažas esamoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?Privalomas
9. Ar dirbate pagal specialybę?Privalomas
10. Jūsų amžius:Privalomas
11. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
12. Jūsų lytis:Privalomas