Userbirute567
Vieša
Pranešti

Moterų verslumo skatinimas Lietuvoje

Moterų verslo potencialas bei kūrybiškumas yra ekonomikos augimo bei naujų darbo vietų kūrimo šaltinis. Siekiant tolygaus moterų ir vyrų pasiskirstymo ekonominėje veikloje turime joms suteikti tam tikrą paramą, paskatinti jų aktyvumą bei ugdyti jų verslumą. Rašydama darbą tema: „Moterų verslumo skatinimas Lietuvoje“ siekiu išanalizuoti žemesnio moterų verslo konkurencingumo, palyginti su vyrų verslu, priežastis. Šiuo tikslu atliksiu tyrimą, kuris leis išaiškinti pagrindines moterų verslo problemas, gilumines jų priežastis, moterų verslo plėtojimo sunkumus ir kliūtis, kurios trukdo sukurti ir plėtoti verslą. Maloniai prašau išsamiai atsakyti į visus pateiktus klausimus. Anketa anoniminė. Bus analizuojami tik apibendrinti apklausos duomenys, todėl garantuojamas jų konfidencialumas. Dėkoju už pagalbą.
Koks Jūsų išsilavinimas
Kokia Jūsų specialybė?
Kokios dabartinės Jūsų pareigos/statusas įmonėje?
Kokioje srityje veikia Jūsų įmonė?
Kiek šiuo metu Jūsų įmonėje dirba nuolatinių darbuotojų?
Kuriais metais Jūsų įmonė pradėjo veiklą?
Sr planuojate įmonės plėtrą?
Kokios PRIEŽASTYS Jus paskatino imtis verslo?
Ar Jums buvo sunku PRADĖTI verslą?
Kokie sunkumai įtakojo Jūsų verslo pradžią?
Ar kurdama verslą Jūs naudojotės verslą remiančių organizacijų pagalba?
Jei TAIP, nurodykite organizacijas
Jūsų nuomone, kurie iš pateiktų savybių versle padeda kurti PRIDĖTINĘ VERTĘ?
Ar patyrėte nepalankų požiūrį?
Ar Jūs patartumėte kitiems imtis verlo?
Kokiomis aplinkybėmis Jūs atsisakytumėte savo verslo?
Ar Jūs NUSIVYLĖTE pradėjusi savo verslą?
Jei TAIP, kokios priežastys lėmė Jūsų nuvivylimą?
Ar nesėkmės atveju Jūs bandytumėte dar kartą imtis verslo?
Kaip Jūs suprantate VERSLUMĄ?
Ar prieš Jums pradedant verslą Jūsų verslumas buvo SKATINAMAS
Jei TAIP, kokiais būdais?
Ar Jūs esate susipažinusi su MOTERŲ VERSLUMO skatinimo politika Lietuvoje?
Jei TAIP, kokias STIPRIĄSIAS vykdomos Moterų verslumo skatinimo politikos puses Jūs galėtumėte išvar
Jei TAIP, kokias SILPNĄSIAS vykdomos Moterų verslumo skatinimo politikos puses Jūs galėtumėte išvard
Kokias žinote Moterų verslumą SKATINANČIAS organizacijas Lietuvoje?
Kaip VERTINATE žemiau išvardintų MOTERŲ verslumo ugdymo ir skatinimo būdų efektyvumą Lietuvoje?
Kokiais būdais, Jūsų nuomone, būtų galima skatinti ir ugdyti MOTERŲ VERSLUMĄ?