Userklaustuke123
Vieša
Pranešti

Mokytojo prestižas

Sveiki, esu Vilniaus universiteto studentė. Rašau baigiamąjį rašto darbą jautria tema - Mokytojo prestižas. Man labai svarbi Mokytojų, kaip šios srities atstovų, nuomonė. Todėl maloniai kviečiu visus Mokytojus užpildyti šią anketą ir padėti man sužinoti, ką manote šia tema. Labai dėkoju už Jūsų laiką.

Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų pedagoginio darbo patirtis:Privalomas
Jūsų specializacija:
Mokykla, kurioje dirbate yra:Privalomas
Pažymėkite, kaip pritariate kiekvienam teiginiuiPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Esate patenkinti savo profesija
Jei galėtumėte rinktis dar kartą, vis tiek pasirinktumėte pedagogo profesiją
Rekomenduotumėte rinktis mokytojo profesiją savo vaikams
Rekomenduotumėte rinktis mokytojo profesiją savo mokiniams
Šiuo metu pedagogo profesija yra patraukli
Man sąžiningai moka už atliekamą darbą
Pedagoginis išsilavinimas visuomenėje yra vertinamas
Ateityje pedagogo darbo prestižas didės
Požiūrį į pedagogus labiausiai formuoja:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
šeima
visuomenė
valstybė
patys pedagogai
medijos
Kas dar be anksčiau išvardintų faktorių (šeima, visuomenė, valstybė, patys pedagogai, medijos) formuoja požiūrį į pedagogus?
Pedagogo profesijos prestižas susijęs su:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
pajamomis
profesine kompetencija
specialisto rengimo trukme
darbo įstaiga
visuomenės pagarba profesijai
profesijos padėtimi hierarchijoje kitų profesijų atžvilgiu
nauda visuomenei
Veiksniai, kurie Jūsų nuomone, galėtų padidinti pedagogo profesijos prestižą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aukštesnis išsilavinimas (pvz.: magistro laipsnis)
Griežtesnė atranka į pedagogines studijas
Didesnis atlyginimas
Didesnis socialinis įvertinimas (pagarbus visuomenės požiūris, autoritetas, kt.)
Visuomeninis pedagogų nuopelnų pripažinimas ir apdovanojimas
Didesnis pasitikėjimas
Biurokratinių prievolių sumažinimas
Didesnės socialinės garantijos
Kompetencijų tobulinimo prieinamumas
Karjeros galimybės
Specialybės paklausa darbo rinkoje
Didesni reikalavimai pedagogo asmeninėms savybėms
Aukštesnė darbo kokybė
Nepriekaištinga pedagogo reputacija
Gebėjimas persikvalifikuoti be  papildomų išlaidų (įgyti papildomą mokomąjį dalyką)
Prašau savais žodžiais apibūdinkite, kas yra profesijos prestižasPrivalomas