Mokytojo padėjėjo vaidmuo, tenkinant specialiuosius ugdymo poreikius (mokytojų padėjėjams)

 

 

Gerbiami mokytojų padėjėjai,

 

Šiuo tyrimu  siekiama išanalizuoti mokytojo padėjėjo veiklas ir vaidmenis, dirbant su specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) turinčiais mokiniais. Ši apklausa yra anoniminė, todėl Jūsų individualūs atsakymai nebus viešinami. Remiantis asmenine patirtimi, prašome atsakyti kuo išsamiau. Pasirinktą atsakymo variantą pažymėkite kryželiu (X), o jei tokio atsakymo nėra, įrašykite savo nuomonę. Prašome nepalikti neatsakytų klausimų. Iš anksto dėkoju už išsamius Jūsų atsakymus.

                                                               ŠU V kurso studentė Jolanta Augustinavičienė

8. Kokių specialiųjų ugdymosi poreikių turi Jūsų klasės mokiniai? (įrašykite)
mokymosi sunkumai
kalbos ir kalbėjimo sutrikimai
keli mokiniai turi žymų PA, kiti turi vidutinį PA
lengvas ir vidutinis protinis atsililimas
mokymosi sunkumai
mokymosi sunkumai
elgesio sutrikimai
protinis atsilikimas
nežymų protinį atsilikimą
mokymosi sunkumai
įvairūs mokymosi sunkumai
emociniai sutrikimai
mokymosi sunkumai
emociniai sutrikimai, mokymosi sunkumai
vidutinis protinis atsilikimas
Pagalbos darant namų darbus
keli mokiniai turi žymų protinį atsilikimą, vienas turi autizmą, du mokiniai turi vidutinį protinį atsilikimą.
sunkaus laipsnio autizmas, įvairiapusis raidos sutrikimas, autizmas. 2 ugdytiniai su ryškiais elgesio ir emocijų sutrikimais, 1 su nepatikslintu intelekto sutrikimu. Vidutinis protinis atsilikimas ir vaikų cerebrinis paralyžius, kompleksinė negalia dėl vid. intelekto ir lėtinių neurologinių sutrikimų, specifinis mišrus raidos sutrikimas ir epilepsija.
Klasėje mokosi 7 autistai. Žymus protinis atsilikimas. Visi mokiniai neturi asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių. Visi mokiniai turi dėmesio, emocijų, atminties, suvokimo problemų
klasėje mokosi du nekalbantys autistai, kiti mokiniai turi vidutinę protinę negalią. visi mokiniai turi dėmesio, emocijų, atminties, suvokimo problemų, neturi asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių.
vidutinis ir žymus protinis atsilikimas
klasėje mokosi 7 autistai, visi turi labai žymų protinį atsilikimą. Visi mokiniai turi dėmesio, emocijų, atminties, suvokimo problemų, neturi asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių.
sunkaus laipsnio autizmas, įvairiapusis raidos sutrikimas, emocijų sutrikimas, kompleksiniai sutrikimai, vidutinis protinis atsilikimas ir vaikų cerebrinis paralyžius, kompleksinė negalia dėl vidutinio intelekto ir lėtinių neurologinių sutrikimų, specifinis mišrus raidos sutrikimas, epilepsija
nezymus intelekto sutrikimai
nezymaus protinio atsilikimo
intelekto sutrikimai, bendrieji mokymosi sunkumai, mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių, dėl dvikalbystės
intelekto sutrikimai, bendrieji mokymosi sunkumai, mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių, dėl dvikalbystės
zymus pa
visokių!!!
Reto Sindromas, Autizmas, Dauno sindromas, elgesio patologiju turinciais vaikais, mokymosi sunkumu turinciais vaikais.
mokymosi
Sutrikusio intelekto,autizmas....
Nežymus protinis atsilikinas.
emociniai sutrikimai, motyvacijos neturi ir kiti
2 mokiniai su nežymiu intelekto sutrikimu, 3 mokiniai turintys judesio ir padėties sutrikimų, 1 mokinį sutrikusios regos ir 1 sutrikusios klausos
Vidutinį arba sunkų protinį atsilikimą