Mokslinių tyrimų etikos pažeidimai

Esu trečio kurso studentė Gabrielė Bujokaitė. Studijuoju Vilniaus universitete ir šiuo metu rengiu darbą apie mokslinių tyrimų etikos pažeidimus studijų procese. Šia anketa siekiu atskleisti, kokie pažeidimai dažniausi Lietuvos studentų tarpe, ir kokios priežastys neetiško elgesio. Mokslinių tyrimų etika - tai principų ar vertybių taikymas įvairiose su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose. Šie principai įvardyti įvairiuose etikos kodeksuose, ar kituose dokumentuose, o jų laikymasį prižiūri tam tikros etikos komisijos. Anketos pildymo trukmė - 5 min. Apklausa yra ANONIMINĖ. 

Kaip manote, kokios dar priežastys gali turėti įtakos pažeidimų atsiradimui?
-
nežinau
nepakankamai aiskus metodologiniai nurodymai
Nepakankama kontrolė
.
Daugiausia asmeninės savybės - tingumas, motyvacijos atlikti tinkamai stoka.
Jei tyrimas atliekamas tik vienam nelabai reikšmingam studijų dalykui, tai gali būti žiūrima pro pirštus į tyrimo etiką ir būti sąmoningai daromi tam tikri pažeidimai:)
-
Nežinau
nesupratimas, kaip atlikti tyrimą
Nezinau
Atrodo, kad pagrindinės priežastys jau buvo įvardintos.
Nenoras mokytis
Nera
-
Patirties stoka
-
Atmestinai žiūrima į darbo rengimą, tiriamasis darbas daromas iš reikalo, o ne iš noro, falsifikuojami duomenys norint darbe pateikti daugiau skirtingų nuomonių, kurios padėtų pačiam tyrėjui parašyti geresnį darbą
-
Nemokėjimas tikslingai cituoti
Nežinau
Per didele tyrimo imtis
Netinkamai parengti nuostatai kuriant tyrimą, nes dažnai trūksta informacijos , ką iš tiesų gali daryti tyrėjas, o ką gali daryti tiriamasis
Skubėjimas
Kai kuriuose moksluose nėra aiškių gairių, kaip turi atrodyti mokslinis tyrimas ir kaip jį atlikti, arba jos nėra pristatomos studentams.
KKėkštas
Netinkamai išanalizuota tema
žiopldumas
Tinginystė
Gabrele dok bucki. :*
.
Baime blogai pasirodyti pristatyme
Be nuomonės
Alkoholizmas
Imties stoka
Respondentų imties trūkumas
Respondentų trūkumas, nenoras prisidėti prie tyrimo
Laiko stoka atlikti tyrima pačiam