UserGabrieleBuj
Vieša
Pranešti

Mokslinių tyrimų etikos pažeidimai

Esu trečio kurso studentė Gabrielė Bujokaitė. Studijuoju Vilniaus universitete ir šiuo metu rengiu darbą apie mokslinių tyrimų etikos pažeidimus studijų procese. Šia anketa siekiu atskleisti, kokie pažeidimai dažniausi Lietuvos studentų tarpe, ir kokios priežastys neetiško elgesio. Mokslinių tyrimų etika - tai principų ar vertybių taikymas įvairiose su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose. Šie principai įvardyti įvairiuose etikos kodeksuose, ar kituose dokumentuose, o jų laikymasį prižiūri tam tikros etikos komisijos. Anketos pildymo trukmė - 5 min. Apklausa yra ANONIMINĖ. 

Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų mokslo sritisPrivalomas
Kaip esate susijęs su moksliniais tyrimais?Privalomas
Ar vykdant mokslinį tyrimą, esate pažeidę etikos standartus?Privalomas
Dažniausi pažeidimai yra plagiatas, duomenų fabrikavimas ir fasifikavimas, autorių teisių pažeidimai ir kt.
Įvertinkite, kokią įtaką pažeidimų atsiradimui turi išvardinti veiksniai:Privalomas
Neturi jokios įtakosTuri šiek tiek įtakosTuri daug įtakosTuri labai daug įtakosNeturiu nuomonės
Prastas nesąžiningo elgesio, pavyzdžiui, plagijavimo suvokimas
Patirties stoka rengiant mokslinius tyrimus
Konkurencija tarp tyrėjų
Asmeninės vertybės ir gebėjimai (laiko planavimas, sprendimų priėmimas)
Laiko trūkumas
Materialinių išteklių trūkumas
Galimybė naudotis elektroniniais ištekliais, keistis informacija internete
Neefektyvus akademinės etikos reguliavimas mokslo įstaigoje (komisija, kuri prižiūri, studentų edukacija ir t.t.)
Sureitinguokite, kurie pažeidimai yra dažniausi:Privalomas
Tai gali būti ir Jūsų daromi bei matomi aplinkoje mokslinių tyrimų etikos pažeidimai
RetaiDažnai
Svetimų minčių naudojimas be tinkamo citavimo
Tyrimo rezultatų keitimas
Tyrimo rezultatų keitimas, nutylėjimas. Parašų, ataskaitų padirbinėjimas (falsifikavimas)
Rizikos pakenkti tiriamajam sukėlimas
Informuoto sutikimo stoka (kai tiriamajam pateikiamos ne visos tyrimo detalės)
Savanoriško dalyvavimo tyrime pažeidimas (tiriamasis bet kada gali pasitraukti iš tyrimo, negali būti verčiamas jame dalyvauti)
Nesamų tyrimo rezultatų kūrimas
Tiriamųjų konfidencialumo ir anonimiškumo pažeidimai
Kyšininkavimas
Mokslinio tyrimo pirkimas
Netinkamas šaltinių sąrašo sudarymas
Iš naujo publikuojamos savo straipsnių ar ataskaitų dalys, nedaug pakeičiant struktūrą ir tinkamai nenurodant savo originalaus darbo
Su kokiais mokslinių tyrimų etikos pažeidimais dar teko susidurti?
Kaip manote, kokios dar priežastys gali turėti įtakos pažeidimų atsiradimui?