Userjonasmickus
Vieša
Pranešti

Moksleivių pilietinis dalyvavimas

Dažnai tenka išgirsti, kad jaunimas nėra pilietiškas, jam mažai terūpi politiniai reikalai. Savo tyrime „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo politinei socializacijai Lietuvoje“ siekiu išsiaiškinti, ar narystė jaunimo organizacijose turi įtakos jaunimo politinio dalyvavimo ir politinių žinių lygiui. Šio tyrimo sėkmę lems nuoširdūs Jūsų atsakymai.
Tavo lytis:Privalomas
Kelintoje klasėje mokaisi?Privalomas
Tavo pagrindinių dalykų mokykloje pažymių vidurkis dažniausiai būnaPrivalomas
Ar dalyvauji kokios nors jaunimo organizacijos veikloje?Privalomas
Jei dalyvauji, kokios organizacijos/-ų narys/-ė esi?
Ar esi kada nors kreipęsis/-usis į politiką, savivaldybės, seniūnijos, jaunimo reikalų atstovą kokiu nors tau rūpimu klausimu?Privalomas
Jei taip, gal gali nurodyti jo/jos pareigas?
Kaip dažnai tau tenka diskutuoti politiniais klausimais suPrivalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnai
šeimos nariais/giminaičiais
artimaisiais
draugais
mokytojais
klasės draugais
Ar tau teko dalyvauti pilietinėje akcijoje, mitinge, pikete?Privalomas
Ar esi dalyvavęs/-usi kokioje nors savo bendruomenės (miesto, kaimo, rajono, gatvės, namo) veikloje?Privalomas
Jei dalyvavai, parašyk, kokioje/-iose veikloje/-ose teko tai daryti
Ar tau yra tekę kreiptis į žiniasklaidą ar dalyvauti radijo, televizijos laidoje, duoti interviu?Privalomas
Ar esi pasirašęs/-iusi peticiją, kreipimąsi?Privalomas
Kaip dažnai mini valstybines šventes (Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena) šeimoje, su draugais, mokykloje, bendruomenės, miesto renginiuose?Privalomas
Ar teko kada nors nepirkti konkrečios firmos (gamintojo, pardavėjo) prekės/-ių dėl to, jog nesutinki su tos firmos vykdoma veikla visuomenės, aplinkosaugos, darbuotojų ar politikos atžvilgiu?Privalomas
Kam, tavo nuomone, demokratinėje valstybėje reikalinga daugiau nei viena politinė partija?Privalomas
Demokratinėje valstybėje svarbu turėti kuo daugiau organizacijų, prie kurių gali prisijungti žmonės, nes tai:Privalomas
Dėl kurio iš šių teiginių valstybę būtų galima apibūdinti kaip nedemokratinę:Privalomas
Jeigu vienas stambus leidėjas įsigytų daugelį šalies laikraščių, labiausiai tikėtina, kad:Privalomas
Kuri iš šių teisių yra politinė?Privalomas
Du žmonės dirba tokį patį darbą toje pačioje įmonėje. Lygybės principas būtų pažeistas, jei vienas iš darbuotojų gautų mažesnį atlyginimą dėl:Privalomas
Koalicinė valdžia yra:Privalomas
Trys iš šių teiginių yra nuomonės, vienas iš jų – faktas. Kuris iš teiginių yra faktas?Privalomas
Išvardink tau žinomas Lietuvos partijas, kurios šiuo metu dalyvauja valdančiosios koalicijos veikloje (sudaro balsų daugumą Seime)Privalomas