Usermokslastau
Vieša
Pranešti

Moksleivių ekologinis pilietiškumas

Mielas moksleivi,

Klaipėdos universiteto Edukologijos srities doktorantė, kviečia tave atsakyti į kelis trumpus klausimus apie savo požiūrį į šiandieniniame pasaulyje vykstančius procesus.

Kaip žinome, aktyviai spratėja klimato atšilimas ir kitos ekologinės problemos, todėl norime išsiaiškinti vyresniųjų moksleivių (nuo 12 iki 20 metų) ekologinio sąmoningumo lygį.

Lytis
Amžius
Miestas?
Įvertinkite šiuos teiginius:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Ekologiniu sertifikatu pažymėtų gaminių sudedamosios medžiagos yra ekologiškos.
Kelionės traukiniu mažiau teršia aplinką nei kelionės lėktuvu.
Lietuviškų obuolių vartojimas daro mažesnį poveikį aplinkai nei iš Olandijos importuotų obuolių vartojimas.
Pusfabrikačiai daro didesnį poveikį aplinkai, palyginti su įprastiniais gaminiais.
Plaudami indus rankomis sunaudojame daugiau vandens nei indaplovė.
Vadinamoji „ekologinė krizė“, su kuria susiduria žmonija, yra tikra.
Žemė yra tarsi erdvėlaivis su labai ribota vieta ir ištekliais.
Gamtos pusiausvyros nepakanka norint susidoroti su šiuolaikinės pramonės poveikiu.
Tik pakeitus žmonijai savo elgesį išspręsime aplinkos problemas.
Kai žmonės kišasi į gamtą, tai dažnai sukelia pražūtingų pasekmių.
Žmogaus elgesys turi didelį poveikį aplinkai.
Mano egzistavimas ir elgesys yra susijęs su gamta.
Mano asmeninis indėlis labai svarbus sprendžiant aplinkosaugos problemas.
Visuomenė yra atsakinga už aplinkos apsaugos įgyvendinimą.
Atsakomybė ir racionalus vartojimas yra būtinas, norint garantuoti ateities kartų gerovę.
Namuose taupau vandenį.
Namuose išjungiu šviesas ar elektroninę įrangą, kai jų nenaudoju.
Namuose rūšiuoju atliekas.
Renku informaciją apie aplinkosaugos problemas.
Lankausi paskaitose/pamokose, kuriose pristatomos aplinkosaugos problemos.
Dalyvauju „žaliosiose“ akcijose ir iniciatyvose.
Aš asmeniškai prisidedu prie „žaliųjų“ akcijų organizavimo.
Esu „žaliosios“ organizacijos narys ir dalyvauju jos veikloje.
Pamokų metu mokytojai dažnai pasakoja apie ekologines ir aplinkosaugines problemas.
Mokykloje yra rūšiavimo šiukšliadėžės
Mokykloje naudojame daugkartines gertuves/stiklines
Mano mokykla suteikia galimybę mokiniams įsitraukti į veiklas susijusias su gamtos tausojimu