Uservarlyte223
Vieša
Pranešti

Moksleivio virtimas studentu

Apklausa skirta tam, kad sužinoti, su kuo susiduria/susidūrė žmonės šio virsmo metu. Kas buvo gerai, kas buvo blogai. Ačiū, kad prisidedate. :)

Jūsų amžius
Šiuo metu jūs:
Jūsų nuomone, ar vyksta mokykloje parengimas studijų laikotarpiui?
Ar reikalingas mokykloje parengimas, prieš virstant studentu?
Kas konkrečiai daroma?
Ko trūksta, kad adaptacija (prisitaikymas prie naujovių) būtų lengvesnė?
Ar įstojęs į aukštojo mokslo instituciją, jūs jautėtės komfortabiliai ir žinojote, ko tikėtis?
Jei galėtumėte, ką keistumėte, kad adaptacijos periodas būtų sklandesnis?