UserFruzzy
Results111
Vieša
Pranešti

Mokinių apklausa - mokymosi pasiekimai

Sveiki! Šiuo tyrimu norime išsiaiškinti, ką mokiniai mano apie savo mokymosi pasiekimus. Pasiekimai klausimyne yra suprantami ne tik kaip dalykų mokymosi rezultatai, bet ir kaip mokymosi, pažinimo, verslumo gebėjimai, nuostatos, kurias įgyjate mokykloje. Mes užtikriname, kad Jūsų atsakymų nesužinos mokytojai, tėvai ar draugai. Apklausos rezultatai bus panaudoti kuriant mokymosi bei kitas edukacines sistemas.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Miestas/miestelis/kaimas, kuriame gyveni.Privalomas
Tavo mokyklos pavadinimasPrivalomas
Klasė, kurioje mokaisiPrivalomas
Tu esiPrivalomas
Tu mokaisiPrivalomas
Kai mokykloje vyksta renginiai, tuPrivalomas
Esu patenkintas savo mokymosi rezultataisPrivalomas
Mokykloje yra geros galimybės išmokti tai, ko man reikiaPrivalomas
Mokykloje suteikiama pakankamai gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių?Privalomas
Mokykloje suteikiama pakankamai užsienio kalbos žinių ir įgūdžiųPrivalomas
Mokykloje suteikiama pakankamai matematikos žinių ir įgūdžiųPrivalomas
Mokykloje suteikiama pakankamai gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) žinių ir įgūdžiųPrivalomas
Mokykloje suteikiama pakankamai istorijos, geografijos žinių ir įgūdžiųPrivalomas
Mokykloje suteikiama pakankamai informacinių technologijų žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžiųPrivalomas
Mokykloje suteikiama pakankamai technologijų žinių ir įgūdžiųPrivalomas
Mokykloje yra geros galimybės sportuotiPrivalomas
Mokykloje yra geros galimybės tobulinti meninius gebėjimusPrivalomas
Manau, kad mokykla tinkamai parengia tolesniam mokymuisi/studijomsPrivalomas
Aš moku mokytisPrivalomas
Aš jaučiu atsakomybę už savo mokymąsiPrivalomas
Jei mokslas būtų neprivalomas, aš vis tiek mokyčiausPrivalomas
Aš gerai įsimenu pagrindinius faktus, sąvokas, apibrėžimusPrivalomas
Aš suprantu esminius dalykus, teorijas, pagrindinius principusPrivalomas
Tai, ką sužinau naujo, stengiuosi apmąstyti, susieti su tuo, ką jau žinauPrivalomas
Aš žinau, ką turiu išmokti, kad gaučiau tuos pažymius, kurių noriuPrivalomas
Aš lyginu savo mokymosi rezultatus su ankstesnių metų pasiekimaisPrivalomas
Man gerai sekasi bendrauti su bendraamžiaisPrivalomas
Man gerai sekasi bendrauti su suaugusiaisPrivalomas
Man sekasi rišliai pasakoti, sklandžiai reikšti savo mintisPrivalomas
Man sunku susivaldyti, tinkamai elgtis konflikto metuPrivalomas
Aš gerbiu kitų žmonių įsitikinimusPrivalomas
Aš suprantu ir savo teises, ir pareigasPrivalomas
Man patinka dirbti vienoje grupėje su klasės draugaisPrivalomas
Aš domiuosi naujausiais mokslo, technikos pasiekimaisPrivalomas
Aš domiuosi politiniais įvykiaisPrivalomas
Aš domiuosi kultūriniais įvykiais (koncertais, teatro premjeromis ir pan.)Privalomas
Aš domiuosi sportiniais įvykiaisPrivalomas
Aš noriai dalyvauju savo klasės gyvenimePrivalomas
Aš teikiu įvairių pasiūlymų dėl renginių klasėje, mokyklojePrivalomas
Aš dalyvauju mokinių organizacijose (skautų, LMS ir pan.)Privalomas
Save galiu apibūdinti kaip kūrybingą žmogųPrivalomas
Aš priimu pagrįstą kritikąPrivalomas
Aš randu išeitį iš keblių situacijųPrivalomas
Aš esu savarankiškasPrivalomas
Save galiu apibūdinti kaip savo jėgomis pasitikintį žmogųPrivalomas
Aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmusPrivalomas
Aš užbaigiu tai, ką pradeduPrivalomas
Aš moku planuoti savo laikąPrivalomas
Aš žinau, ką norėčiau veikti po 10 metųPrivalomas
Kokį pažymį Jūs parašytumėte savo mokyklai? Dešimties balų sistema įvertinkite mokyklos darbo kokybę.Privalomas
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai? Įrašyk 2-3 konkrečius pasiūlymus, ko tu pats turėtumei imtis ir ko pageidautumei iš mokytojų.Privalomas