Userarg
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Mokinio teisės ir pareigos

Apklausa yra visiškai anoniminė

1. Ar žinai, kokias turi teises ir pareigas mokykloje?
2. Ar mokantis, vertinant tavo pasiekimus mokytojai atsižvelgia į tavo gebėjimus?
3. Ar tėvai( kiti asmenys) kontroliuoja tavo pasirinkimą ką mokytis: tikybą ar etiką?
4. Ar mokykloje jautiesi fiziškai ir emociškai saugus?
5. Kiek pasirinktum mokomųjų dalykų, jei turėtum galimybę rinktis?
6. Pagrindinė mokinio pareiga - mokytis. Kaip atlieki šią pareigą?
7. Nepraleidinėju pamokų be pateisinamos priežasties
8. Pertraukų metu dažniausiai aš:
9. Kaip dažnai pažeidinėji mokinio elgesio taisykles?
10. Ar mokytojai pažeidinėja tavo teises?
11. Ar tu pažeidinėji mokytojų teises?

Anketos meniu

Kita anketa »