Usertaxcompliance
Results65
Vieša
Pranešti

Mokesčių sistemos teisingumas Lietuvoje

Gerbiamas(-a) tyrimo dalyvi(-e),

esate kviečiamas dalyvauti bakalauro darbo tyrime, kurio tikslas yra išsiaiškinti, kaip vertinama Lietuvoje veikianti individualios veiklos apmokestinimo sistema. Anketa yra skirta asmenins, vykdantiems individualią veiklą. Anketoje rasite klausimus apie įvairius mokesčių sistemos tinkamumo aspektus bei apie Jūsų šios sistemos vertinimą. Tyrimą vykdo Vilniaus Universiteto gretutinių psichologijos studijų paskutinių kursų studentė Agnė Kotikovaitė. Jūsų pateiktų atsakymų konfidencialumas ir anonimiškumas yra garantuojamas, pristatant apklausos rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai. Užpildyti anketą užtruksite apie 10 – 15 minučių.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Mokesčių sistemos tinkamumasPrivalomas
Pasirinkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą skalėje nuo "Visiškai nesutinku" iki "Visiškai sutinku".
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Jūs turite teisę išsakyti nuomonę priimant sprendimus dėl individualios veiklos apmokestino įstatymų.
Į Jūsų išsakytą nuomonę yra atsižvelgiama.
Individualios veiklos apmokestinimo įstatymai yra priimti padedant ekspertams.
Individualios veiklos apmokestinimo įstatymai yra priimti remiantis tikslia informacija.
Individualios veiklos apmokestinimo įstatymai yra priimti be klaidų.
Asmenys ir institucijos, atsakingos už įstatymų priėmimą, yra atskaitingos.
Individualios veiklos apmokestinimo įstatymai yra nešališki.
Priimant individualios veiklos apmokestinimo įstatymus yra vienodai atsižvelgiama į visas socialines ar ekonomines visuomenės grupes.
Individualios veiklos apmokestinimo įstatymai yra pastovūs (nėra dažnai keičiami).
Asmenys ir institucijos, atsakingos už įstatymų priėmimą, atstovauja visas socialines ar ekonomines visuomenės grupes.
Individualios veiklos apmokestinimo įstatymai atitinka moralinius ir etinius standartus.
Jūs turite teisę apeliuoti dėl individualios veiklos apmokestinimo įstatymų tinkamumo.
Patirtis bendraujant su Valstybine Mokesčių Inspekcija (VMI) arba SoDraPrivalomas
Atsakinėdami į šiuos klausimus prisiminkite paskutinį atvejį, kai Jums teko bendrauti su VMI arba SoDra individualios veiklos apmokestinimo klausimais ir pasirinkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą skalėje nuo "Visiškai nesutinku" iki "Visiškai sutinku".
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Jums rūpimas klausimas(-ai) buvo išspręstas pakankamai kvalifikuotai.
Aptarnavimas VMI ar SoDroje yra kokybiškas.
Elgesys su Jumis VMI ar SoDroje buvo pagarbus.
Elgesys su Jumis VMI ar SoDroje buvo profesionalus.
Elgesys su Jumis VMI ar SoDroje buvo mandagus.
Elgesys su Jumis VMI ar SoDroje buvo sąžiningas.
Jums buvo skirta pakankamai laiko.
Apskritai jaučiate/manote, kad su Jumis buvo elgtasi teisingai.
Kokią, Jūsų nuomonę, grąžą iš valstybės gaunate už savo sumokamus mokesčius, vykdydamas(-a) individualią veiklą?Privalomas
Kaip manote, pagal kokį kriterijų turėtų būti skirstoma grąža iš valstybės, gaunama už sumokamus mokesčius vykdant individualią veiklą?Privalomas
Mokesčių skirstymasPrivalomas
Pasirinkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą skalėje nuo "Visiškai nesutinku" iki "Visiškai sutinku".
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Jūsų iš valstybės gaunama grąža atitinka jūsų poreikius.
Jūsų iš valstybės gaunama grąža atitinka jūsų įnašą į valstybės biudžetą, t. y. sumokamus mokesčius.
Jūs ir visi kiti piliečiai gaunate vienodą grąžą iš valstybės už sumokamus mokesčius.
Kai aš moku mokesčius, kaip reikalauja įstatymai, aš moku juos:Privalomas
Pasirinkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą skalėje nuo "Visiškai nesutinku" iki "Visiškai sutinku".
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
..., nes man tai atrodo savaime suprantama.
..., kad paremčiau valstybę ir kitus piliečius;
..., nes man patinka prisidėti prie visuotinio gėrio.
..., nes man tai atrodo natūralus elgesys.
..., nes laikau tai savo pilietine pareiga.
..., nes yra atliekama daug mokesčių auditų.
..., nes žinau, kad būsiu patikrintas(-a).
..., nes bausmės už mokesčių slėpimą yra labai griežtos.
..., nes VMI dažnai tikrina mokesčių mokėtojus.
..., nes nežinau, kaip slėpti mokesčius nepritraukiant dėmesio.
Dalyvavimas mokesčių sistemojePrivalomas
Jums bus pateikiamos tam tikros galimos situacijos, susijusios su individualios veiklos apmokestinimu. Įvertinkite, kaip tikėtina, kad Jūs elgtumėtės taip, kaip įvardinta pateiktoje situacijoje skalėje nuo "Taip nesielgčiau" iki "Labai tikėtina".
Taip nesielgčiauNelabai tikėtinaNežinauŠiek tiek tikėtinaLabai tikėtina
Jūs galėtume atidžiai peržiūrėti individualios veiklos apmokestinimą reglamentuojančius įstatymus ir surasti būdų, kaip legaliai mokėti mažiau mokesčių. Kaip tikėtina, kad peržiūrėtumėte šiuos įstatymus?
Jūs galėtumėte savo privačiame (negyvenamosios paskirties) būste pasikeisti langus ir juos įvardinti kaip išlaidas individualiai veiklai ir taip sumokėti mažiau mokesčių. Kaip tikėtina, kad privačią investiciją įvardintumėte kaip individualios veiklos išlaidas?
Jūs galėtumėte apsilankyti mokymuose, kuriuose sužinotumėte, kaip mokėti nepažeidžiant įstatymų mokėti mažiau mokesčių. Kaip tikėtina, kad tokiuose mokymuose apsilankytumėte?
Jūs galėtumėte įsigyti įvairaus turto (pvz. spausdintuvą, kompiuterį ar pan.), kuris šiuo metu nereikalingas jūsų vykdomai veiklai, įvardinti juos kaip individualios veiklos išlaidas ir taip sumažinti savo sumokamus mokesčius. Kaip tikėtina, kad taip darytumėte?
Jūs galėtumėte legaliai sumažinti savo sumokamus mokesčius keldami savo ar savo darbuotojų kvalifikaciją ir įvardindami šias išlaidas kaip individualios veiklos išlaidas. Kaip tikėtina, kad taip darytumėte?
Klientas už paslaugas Jums sumokėjo grynaisiais ir nereikalavo čekio. Šių pajamų galėtumėte neįrašyti savo pajamų deklaracijoje ir už juos nemokėti mokesčių. Kaip tikėtina, kad taip darytumėte?
Jūs nusipirkote kai kurias savo prekes ir įvardijote jas kaip individualios veiklos išlaidas. Galite vėliau privačiai perparduoti šias prekes jau esantiems klientams ir praleisti pelną iš šio pardavimo savo pajamų mokesčio deklaracijoje. Kaip tikėtina, kad savo pajamų mokesčio deklaracijoje atsisakysite šio pardavimo pelno?
Jūs galėtumėte sąmoningai įtraukti restorane su draugais sumokėtą sąskaitą į savo išlaidų sąrašą ir pavadinti tai verslo išlaidomis, reikalingomis plėtoti Jūsų individualią veiklą. Kaip tikėtina, kad taip darytumėte?
Jūs trumpam išvykote į užsienio šalį, kad pasimatytumėte su giminėmis ir susitiktumėte su vienu iš savo tiekėjų. Nepaisant susitikimo su tiekėju, galėtumėte įtraukti apgyvendinimui, transportui ir vakarienėms, į kurias kvietėte ir savo giminaičius, išleistas sumas į individualios veiklos išlaidas. Kaip tikėtina, kad taip darytumėte?
Neseniai dalyvavote projekte, kurį vykdo jūsų pažįstamo asmens įmonė. Už dalyvavimą gavote pajamų, tačiau galėtumėte jų neįtraukti į pajamų deklaraciją ir už jas nemokėti mokesčių. Kaip tikėtina, kad taip darytumėte?
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Aukščiausias įgytas išsilavinimas:Privalomas
Gyvenamoji vietaPrivalomas
Kokios yra Jūsų vidutinės pajamos per mėnesį atskaičius mokesčius, gaunamos vykdant individualią veiklą, ? Įrašykite.Privalomas
Ar be indIvidualios veiklos turite kitų pajamų šaltinių? Jei taip, nurodykite, kokių.Privalomas
Pažymėkite, ar elgiatės žemiau nurodytais būdais:Privalomas
TaipNe
Ar kaskart sutikę žmogų jam nusišypsote?
Ar pats(-i) visada elgiatės taip, kaip sakote/mokote elgtis kitus?
Jei kažkam pasakote, jog ką nors padarysite ar atliksite, ar visada laikotės šio pažado, net jei tai Jums neparanku/Jus apsunkina?
Ar Jūs kada nors meluojate?