Mitybos nepakankamumo ankstyvuoju raidos laikotarpiu įtaka akių morfologiniams pokyčiams senstant

Gerb. Respondente,

šiuo metu atliekame mokslinį tyrimą, kurio tikslas - įvertinti mitybos nepakankamumo ankstyvuoju raidos laikotarpiu įtaką akių morfologiniams pokyčiams senstant. Anketa yra visiškai anoniminė, anketuojant surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik mokslo tikslams. Prašysime atsakyti į klausimus: bendrosios žinios apie Jus, Jūsų mityba, Jūsų akių sveikata, žinios apie Jūsų mamą (laikotarpį, kai Jūsų mama Jūsų laukėsi). Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti Jūsų mamos bei Jūsų įpročių, mitybos įtaką akių sveikatai.

Tyrime dalyvauti kviečiami tik vyresni nei 50 metų asmenys.

Jei nuspręstumėte, jog nebenorite dalyvauti anketinėje apklausoje, bet kada galite jos nebepildyti ir atsakymų neišsaugoti.

Jei turėtumėte klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis tel. 862912940.

 

Kiek vidutiniškai laiko per dieną skiriate VAIKŠČIOJIMUI? Įrašykite laiką valandomis ir minutėmis (pvz.: 2 val. 30 min):
40 min iki 1 val
2-3 valandas
2 val
2 val.
2 val.
2 val.
2 val.
1 val.
po 2val.
2 val
3
1 val
1val.30min.
apie 2 valandas
1val
8
3val.30min.
1 val.
2-3 val.
2 val.
30min
30
1val.
1
1 val.
1val 30min
2
4-8 val
3 val
2 val
3
1val 30min
20
1 val.
40
2 val.
nuo 1 val ir daugiau
30 min
30 min
1.00
1val.30
0
2
1 val
30 min
11
3val
0.5val
1 val
30min.