Mitybos nepakankamumo ankstyvuoju raidos laikotarpiu įtaka akių morfologiniams pokyčiams senstant

Gerb. Respondente,

šiuo metu atliekame mokslinį tyrimą, kurio tikslas - įvertinti mitybos nepakankamumo ankstyvuoju raidos laikotarpiu įtaką akių morfologiniams pokyčiams senstant. Anketa yra visiškai anoniminė, anketuojant surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik mokslo tikslams. Prašysime atsakyti į klausimus: bendrosios žinios apie Jus, Jūsų mityba, Jūsų akių sveikata, žinios apie Jūsų mamą (laikotarpį, kai Jūsų mama Jūsų laukėsi). Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti Jūsų mamos bei Jūsų įpročių, mitybos įtaką akių sveikatai.

Tyrime dalyvauti kviečiami tik vyresni nei 50 metų asmenys.

Jei nuspręstumėte, jog nebenorite dalyvauti anketinėje apklausoje, bet kada galite jos nebepildyti ir atsakymų neišsaugoti.

Jei turėtumėte klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis tel. 862912940.

 

22. Koks Jūsų gimimo svoris gramais? Įrašykite skaičių:
3300
2900
3000
nežinau
4200
3,7
4000
4800
30200
nežinau
3500
2900
3.500
Nežinau
3.800
3000
2900
3300
3,600
nežinau
4200
3
3kg
1320
3200
1350
2900
3400
3500
3500
3200
2600
350
3500
3200
3500
apie 2 kg
3100
-
3.200 kg
2800
3500
3500
nežinau, normalus
3500
4500
3600
3.5kg
1800
3,200