Usertautvydaskal847
Vieša
Pranešti

Mirties bausmės įteisinimas

Mes esame Kauno kolegijos, tarptautinio verslo studijų programos studentai ir atliekame mokomąjį tyrimą ,,Nuostatai į mirties bausmės įteisinimą Lietuvoje“.

1.Mirties bausmė turėtų būti taikoma recidyvistams,kurie pakartotinai atlieka tuos pačius nusikaltimus, neparodo pasitaisančio elgesio.
2.Mirties bausmė prieštarauja Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos trečiam punktui ,,Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę.”
3.Asmenys, kurie įvykdė itin žiaurius nusikaltimus privalo atsakyti už savo veiksmus, todėl jiems skiriamas mirties bausmės nuosprendis būtų teisingas.
4.Turi būti mirties bausmė, nes tada daugeliui nusikaltėlių bus suprantama, jeigu nužudei tyčia žmogų, nužudys ir tave. Kaip tu, taip ir tau.
5.Teroristai kurie žudo žmones turėtų būti baudžiami mirties bausme, nes atima gyvybes iš nekaltų žmonių.
6.Mirties bausmė gali būti įteisinta tam, kad dirbantys žmonės mokėdami mokesčius neturėtų ,,išlaikyti” kalėjime kalinčių žmonių.
Lytis
Amžius
Jūsų išsilavinimas