Usermiglb
Results57
Vieša
Pranešti

Minimalaus darbo užmokesčio problema

Anketa reikalinga vykdomam mikroekonomikos projektiniam darbui Vilniaus universitete Ekonomikos bakalaurą studijuojančioms: Miglei Brazinskaitei, Monikai Benošytei, Viktorijai Poškutei ir Emilijai Tarailytei. Rezultatai bus naudojami tik pristatymo metu. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Šiuo metu:
Ar Jūsų šeimoje yra gaunančių minimalų atlyginimą (įskaitant ir Jus)?
Jei šeimoje yra gaunančių minimalų atlyginimą, kiek šeimos narių jį gauna (įskaitant ir Jus)?
Jei šeimoje yra gaunančių minimalų atlyginimą, ar galite sau leisti pirkti ne tik būtinas prekes, paslaugas (maistą, drabužius, gyvenamosios vietos išlaikymą ir t.t.), bet ir prabangos prekes, paslaugas (televizorių, telefoną, kompiuterį, mašiną, keliones ir t.t.)?
Jei šeimoje yra gaunančių minimalų atlyginimą, ar padidėjęs minimalus darbo užmokestis nuo 850 litų iki 1 tūkst. litų suteikė Jums galimybę pirkti anksčiau minėtas prabangos prekes?
Kaip manote, ar minimalus darbo užmokestis mažina skurdo lygį?
Kaip manote, koks turėtų būti minimalus darbo užmokestis Lietuvoje?
Kaip manote, koks variantas patogesnis Lietuvoje: ar gyventi iš bedarbio pašalpų, ar dirbti už minimalų darbo atlyginimą?