Userarg
Results34
Vieša
Pranešti

Mikroagresija

Mikroagresija – beveik neįžiūrimi įžeidimai, tačiau turi didelę neigiamą įtaką užpultojo asmens savivertei, pasitikėjimui, psichinei sveikatai.

 Dovilė surado laimę sutikusi savo vyrą musulmoną iš Turkijos. Jos aplinkoje tokių pastebėjimų taip pat buvo nemažai. „Musulmonas? Bet jis neatrodo ekstremistas, toks normalus...“, o kuo ilgiau tęsiasi jų santykiai, tuo įvairesnių komentarų jai tenka išgirsti: „Bet jis kitoks nei jie, ir mes jį tikrai labai mėgstam...“

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar savo aplinkoje skleidi mikroagresiją?
Ar dažnai tave įžeidinėja komentarais, kuriuos suvoki tik vėliau?
Ar esi įžeidęs mokytoją pats to nepajautęs?
Ar tarp Jūsų klasiokų girdysi netaktiški komentarai?
Ar esi pajautęs, kad mokytojas tave netiesiogiai įžeidė?
Jei pajautei, tai kaip tave įžeidė?
Kokių įžeidimų, nukreiptų į tavo bendraklasius, esi girdėjęs iš mokytojų?
Ar moki atskirti mikroagresiją?
Pažymėk teiginius, kurie, tavo manymu, yra mikroagresijos pavyzdžiai.