Useredita.123
Vieša
Pranešti

Miestų miškai

Sveiki, esu studentė, darau tyrimą magistriniam darbui. Reikėtų, kad šią apklausą užpildytumėte sąžiningai.

1.1. Lytis
1.2. Amžius
1.3. Išsilavinimas
1.4. Pareigos
1.5. Ar teko dirbti miškininkystės srityje?
1.6. Vidutinės informanto pajamos į rankas per mėnesį
1.7. Ar gyvenate nuosavajam name/bute?
1.8. Ar turite vaikų? Jeigu taip, kiek?
1.9. Ar turite augintinių? Kokius?
1.10. Gyvenamoji vieta
1.11. Ar esate medžiotojas?
1.12. Ar dažnai lankotės miesto/priemiesčio miškuose (parkuose)? Su kokiais tikslais?
2.1. Ką galvojate apie miškų sektorių Lietuvoje? Kokia jūsų nuomonė apie Lietuvos miškus?
2.2. Ką galvojate apie miškingumą Lietuvos miestuose ir priemiesčiuose?
2.3. Ką galvojate apie savo gyvenvietės miesto miškus (parkus)?
2.4. Kokia jūsų nuomonė apie miesto miškų (parkų) reikšmę gyventojams? Jų funkcijos?
2.5. Kas lemia jūsų lankomiausio miesto mišką (parką) pasirinkimą?
2.6. Ar jums svarbus atstumas nuo namų iki pasirinkto miesto miško (parko)? Koks gali būti minimalus/maksimalus atstumas?
2.7. Ar jums svarbi vyraujanti miesto miške (parke) medžių rūšis? Kokias rūšis jūs pasirinktumėte, jeigu turėtumėte galimybę?
2.8. Ar jums svarbus želdinių tankumas miesto miške (parke)? Kokį tankumą jūs rekomenduotumėte?
2.9. Ar jums svarbus želdinių amžius miesto miške (parke)?
2.10. Ar jūs žinote apie gamtos paminklus? Ar jums svarbus gamtos paminklų būvimas miesto miške (parke)?
2.11. Ar jums svarbus kultūros vertybių būvimas miesto miške (parke)?
2.12. Ką jūs manote apie saugumą miesto miškuose (parkuose)? Ar tai yra svarbu lankytojams? Kaip turi būti užtikrinamas saugumas?
2.13. Ką jūs manote apie infrastruktūros poreikius miesto miškuose (parkuose)? Kokia infrastruktūra jums labiausiai reikalinga?
2.14. Jūsų nuomonė, kas turėtų valdyti miesto miškus?
2.15. Jūsų nuomonė, kaip dažnai turėtų būti tvarkomi miesto miškai?
2.16. Jūsų nuomonė, į ką reikia kreipti didžiausią dėmesį tvarkant miesto miškus (parkus)?
2.17. Kaip manote, kokie turėtų būti prioritetai, galvojant apie miesto miškus (parkus) ateityje? Kodėl?
2.18. Ką galvojate apie kirtimus ir kirtimo intensyvumą miesto miškuose (parkuose)?

2.19. Ar jus tenkina jūsų miesto miškingumas? Gal jis turėtų būti didesnis/mažesnis? Kodėl?
2.20. Ar jus tenkina rekreacinių zonų kiekis jūsų miesto miškuose (parkuose)? Gal jis turėtų būti didesnis/mažesnis? Kodėl?
2.21. Ką informantas nori pridurti nuo savęs? Gal turi pasiūlymų Lietuvos miško ūkiui kelti?