UserL.Irma
Results50
Vieša
Pranešti

Meno teorijos įtaka dailinės raiškos procese

Gerb. studente,

Kviečiame dalyvauti apklausoje, kurios tikslas išsiaiškinti aukštųjų meno įstaigų studentų kūrybinio proceso eigos prioritetus. Tyrimą atlieka Klaipėdos universiteto  Edukologijos krypties II kr. doktorantė Irma Leščinskaitė.

Apklausa yra anoniminė: nei vardo, nei pavardės nereikia rašyti.

Jūsų atsakymai ir surinkti tyrimo duomenys bus naudojami sukurti aktyvią ir naudingą meno srities mokymo programą.

Ačiū už nuoširdžius atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1.Jūsų lytis (pažymėkite)
2. Jūsų amžius?(pažymėkite)
3.Kurioje pakopoje Jūs mokotės? ( pažymėkite)
4. Kuriame kurse Jūs mokotės?( pažymėkite)
5. Jūsų mamos išsilavinimas? (pažymėkite)
6. Jūsų tėvo išsilavinimas? (pažymėkite)
7. Pažymėkite, kur Jūs esate užaugę?
8. Kaip apibūdintumėte šeimos ir artimiausios aplinkos kultūrinį ir meninį akiratį Jūsų vaikystės metais? (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
9. Kokie buvo pirmieji Jūsų žinių apie dailę (tapybą, skulptūrą, piešimą, grafiką) šaltiniai vaikystėje? (pažymėkite Jums tinkamus atsakymus)
10. Nuo kada pradėjote mokytis dailės? (įrašykite metus)..........
11. Kur pradėjote mokytis dailės ? (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
12. Kas buvo pirmieji Jūsų dailės mokytojai? (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
13. Kaip apibūdintumėte jų meninį akiratį ir lygį? (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
14. Ar turėjo įtakos Jūsų formavimosi kūrybiniam keliui mokytojų kultūrinis ir meninis akiratis? (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
15. Kaip įvertintumėte jų įtakos mastą ir pobūdį?(pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
16. Ką, ugdydami savo kūrybos stilių ir individualybę, iš jų perėmėte? (pažymėkite Jums tinkamus atsakymus)
17. Ar ugdydami savo kūrybos stilių ir individualybę dažnai prieštaravote savo mokytojams? (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
18. Kokių šalių menininkai Jums darė tiesioginę įtaką dailės mokymosi laikotarpiu? (pažymėkite Jums tinkamus atsakymus)
19. Ką ugdydami savo kūrybos stilių ir individualybę, iš jų perėmėte? (pažymėkite Jums tinkamus atsakymus)
20. Ar keitėsi Jūsų meninės pažiūros ir kūrybos stilius prieš mokantis aukštojoje meno įstaigoje? (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
21. Kokie aspektai svarbūs formuojant kūrinį?(pažymėkite Jums tinkamus atsakymus)
22.1. Pritariate ar nepritariate teiginiams susijusiems su meno teorijos žinių įtaka kūrinio koncepto idėjos formavimui? 1.Teorinės medžiagos rinkimas(pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
22.2. Teorinės medžiagos klasifikavimas (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
22.3. Teorinės medžiagos analizavimas (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
22.4.Kūrinio idėjos suformavimas (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
23.1. Meno teorijos žinios leidžia kryptingai pasirinkti medžiagas kūrybiniame procese - Pasirinkti medžiagas pagal chemines savybes ( Pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
23.2. Pasirinkti technikas (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
23.3.Pasirinkti technikų junginius (Pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
23.4. Technikų naujovėms generuoti (pasirinkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
24.1. Meno teorijos žinios formuoja kūrinio proceso eigą -Formuoja kūrybinio proceso eigos etapus (pasirinkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
24.2. Dominuoja proceso eigos etapų valdyme (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
24.3. Dominuoja proceso eigos etapų vystyme (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
24.4.Dominuoja proceso eigos etapų užbaigime (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
25. 1. Meno teorijos žinios įtakoja meno kūrinio vertinimo kriterijams -Vertinimo kriterijų atrankai (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
25.2. Estetinės vertės suvokimui (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
25.3. Teorinio vertinimo aspektų suvokimui (pažymėkite Jums tinkamą vieną atsakymą)
25.4. Kūrinio vertinimo kritikos formavimui (pažymėkite Jums tinkantį vieną atsakymą)