Usergabrijele.k
Results118
Vieša
Pranešti

Maisto pramonės aplinkosauginė plėtra

Gerb. respondente,

esu Kauno Technologijos Universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, apskaitos ir audito magistro studijų programos studentė Gabrielė Kilmanaitė ir atlieku tyrimą baigiamajam darbui. Šios apklausos tikslas - išaiškinti barjerus vystyti darnią aplinkosauginę veiklą, būdingus maisto pramonėms bei veiksnius, kurie skatina maisto pramonės įmones veiklą vystyti darniai atsižvelgiant į aplinkosaugą.

Ši anketa yra anoniminė – Jūsų atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai analizei neatskleidžiant jūsų tapatybės. Dalyvavimas yra savanoriškas. Anketos duomenys bus konfidencialūs.

Anketos pildymas užtruks apie 15 min. Pildydami anketą atidžiai perskaitykite klausimus ir pasirinkite Jums tinkamą variantą(-us). Dėl vykdomos apklausos ir su ja susijusių klausimų galite kreiptis el. paštu [email protected]

Jūsų nuoširdūs atsakymai bus labai vertingi atliekant šį tyrimą!

Dėkoju už skirtą laiką ir atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokia yra Jūsų lytis?
Jūsų amžius (įrašykite):
Jūsų išsilavinimas?
Darbo stažas dirbant maisto pramonėje (įrašykite):
Jūsų organizacijos dydis (pasirinkite):
Kokiame maisto pramonės sektoriuje dirbate?
Ar Jūsų įmonėje yra taikomos aplikosauginės iniciatyvos?
Jei į ankstesnį klausimą atsakėte taip, gal galite parašyti kokios?
Kaip manote, kokia didžiausia žala yra daroma gamtai, vykdant gamybinę veiklą Jūsų įmonėje?
Žemiau yra pateiktos REGLAMENTUOJANČIOS kliūtys, kurios trukdo pradėti vykdyti veiklą darniai aplinkosauginiu aspektu. Pažymėkite Jūsų nuomone labiausiai tinkantį variantą skalėje,kurios yra būdingos maisto pramonėje. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Parinkite atsakymą pagal tai, kiek reikšminga ši kliūtis yra: 1 - "nėra kliūtis", 2 - "maža", 3 - "vidutinė", 4 - "didelė ".Privalomas
Nėra kliūtisMaža kliūtisVidutinė kliūtisDidelė kliūtis
Griežto teisinio reguliavimo stoka
Nesuderinti reguliavimo mechanizmai
Ekonominio skatinimo stoka
Inovacijų skatinimo trūkumas
Lankstumo trūkumas
Suinteresuotų šalių nedalyvavimas sprendimų priėmime
Žemiau yra pateiktos RINKOS IR FINANSINĖS kliūtys, kurios trukdo pradėti vykdyti veiklą darniai aplinkosauginiu aspektu. Pažymėkite Jūsų nuomone labiausiai tinkantį variantą skalėje, kurios yra būdingos maisto pramonėje. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Parinkite atsakymą pagal tai, kiek reikšminga ši kliūtis yra: 1 - "nėra kliūtis", 2 - "maža", 3 - "vidutinė", 4 - "didelė ".Privalomas
Nėra kliūtisMaža kliūtisVidutinė kliūtisDidelė kliūtis
Finansinė rizika
Dominuoja trumpalaikiai tikslai
Rinkodaros stoka
Per didelės sąnaudos
Nepakankamos finansavimo galimybės
Trūksta supratimo tarp rinkos dalyvių
Žemiau yra pateiktos ELGSENOS IR SOCIALINĖS kliūtys, kurios trukdo pradėti vykdyti veiklą darniai aplinkosauginiu aspektu. Pažymėkite Jūsų nuomone labiausiai tinkantį variantą skalėje,kurios yra būdingos maisto pramonėje. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Parinkite atsakymą pagal tai, kiek reikšminga ši kliūtis yra: 1 - "nėra kliūtis", 2 - "maža", 3 - "vidutinė", 4 - "didelė ".Privalomas
Nėra kliūtisMaža kliūtisVidutinė kliūtisDidelė kliūtis
Darnios plėtros koncepcijos nesupratimas
Klientų nesupratimas
Motyvacijos stoka
Dabartinė situacija tenkina
Suinteresuotų šalių spaudimo nebuvimas
Suinteresuotų šalių nedalyvavimas sprendimų priėmime
Gal yra kitų kliūčių trukdančių veiklą vystyti darniai aplinkosauginiu aspektu, nenurodytų tarp aukščiau įvardintų?
Žemiau yra pateikti darnią aplinkosaugos plėtrą skatinantys VIDINIAI veiksniai. Pažymėkite Jūsų nuomone labiausiai tinkantį variantą skalėje, kurie yra būdingi maisto pramonėje. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Parinkite atsakymą pagal tai, kiek reikšminga ši kliūtis yra: 1 - "Visiškai neskatina", 2 - "Šiek tiek skatina", 3 - "Nei skatina, nei neskatina", 4 - "Iš dalies skatina ", 5 - "Labai skatina"Privalomas
Visiškai neskatinaŠiek tiek skatinaNei skatina, nei neskatinaIš dalies skatinaLabai skatina
Suinteresuotų šalių valdymas
Gamtinių išteklių valdymas
Lankstumas
Rūpinimasis darbuotojų sveikata
Darbo saugos užtikrinimas
Žmogiškųjų išteklių valdymas, jų motyvavimas
Kultūra, pasitikėjims, etika
Taršos prevencija
Inovacijos
Pelnas ir augimas
Žemiau yra pateikti darnią aplinkosaugos plėtrą skatinantys IŠORINIAI veiksniai. Pažymėkite Jūsų nuomone labiausiai tinkantį variantą skalėje, kurie yra būdingi maisto pramonėje. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Parinkite atsakymą pagal tai, kiek reikšminga ši kliūtis yra: 1 - "Visiškai neskatina", 2 - "Šiek tiek skatina", 3 - "Nei skatina, nei neskatina", 4 - "Iš dalies skatina ", 5 - "Labai skatina"Privalomas
Visiškai neskatinaŠiek tiek skatinaNei skatina, nei neskatinaIš dalies skatinaLabai skatina
Dėmesys suinteresuotoms šalims ir bendruomenei
Žmogaus teisių užtikrinimas
Rūpinimasis globaliomis problemomis
Suinteresuotų šalių lūkesčiai
Darnos plėtros ataskaitos
Akcininkų aktyvumas
Įmonės ir prekės ženklo reputacija
Ekologinė ir socialinė krizė
Žemiau yra pateikti darnią aplinkosaugos plėtrą skatinantys JUNGIAMIEJI veiksniai. Pažymėkite Jūsų nuomone labiausiai tinkantį variantą skalėje, kurie yra būdingi maisto pramonėje. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Parinkite atsakymą pagal tai, kiek reikšminga ši kliūtis yra: 1 - "Visiškai neskatina", 2 - "Šiek tiek skatina", 3 - "Nei skatina, nei neskatina", 4 - "Iš dalies skatina ", 5 - "Labai skatina"Privalomas
Visiškai neskatinaŠiek tiek skatinaNei skatina, nei neskatinaIš dalies skatinaLabai skatina
Pasitikėjimas
Tarptautinės sutartys
Taršos mokesčiai
Nacionalinės valdymo institucijos
Konkurentų analizė
Kientų pasitenkinimas
Rinkos lūkesčiai
Ateities darnios rinkos
Socialinis teisingumas
Gal yra kitų veiksnių skatinančių veiklą vystyti darniai aplinkosauginiu aspektu, nenurodytų tarp aukščiau įvardintų?