Magistro baigiamasis darbas AB "Lietuvos geležinkeliai" funkcinių struktūrinių pokyčių analizė

Tyrimo „ Funkcinių-struktūrinių procesų analizė „Lietuvos geležinkeliai“ klausimynas

Gerbiamas Kolega,

Mykolo Romerio Universiteto Viešojo administravimo studento Sauliaus Zabulio atliekamo magistrinio darbo tiriamojo darbo tyrimas, kurio tikslas funkcinių-struktūrinių procesų analizė AB „Lietuvos geležinkeliai“, siekiant pateikti teigiamus ir neigiamus proceso veiklos priemones.

Minėtam tikslui pasiekti svarbi Jūsų nuomonė. Taipogi svarbus pasidalijimas Jūsų žiniomis ir patirtimi padės tiriamojo darbo aktualumui. Jūsų apklausos rezultatai bus naudojami tik tiriamaisiais šio tiriamojo darbo tikslai, o rezultatai bus pristatyti vadovaujantis anonimiškumo principu, todėl tikiuosi, kad šiame darbe pateikti Jūsų atsakymai padės gauti tikslius ir objektyvius tyrimo rezultatus. Dar kartą pabrėžiu, kad ši anketa yra anoniminė ir bus naudojama tik baigiamajam darbui.

Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymą ir bendradarbiavimą.

6. Kaip Jūs esate susijęs su funkciniais-struktūriniais pokyčiais AB „Lietuvos geležinkeliuose“ Nurodykite Jums tinkamą atsakymo variantą, o jei nėra pateikite savo variantą:
Nesu
nupiesiu piesineli apie karvė ir kaip ja nuterenke automobilis
Atlieku darbą pagal pareigybines nuostatas